settings icon
share icon
Въпрос

Как да имам правилните отношения с Бога?

Отговор


За да имаме “правилните” отношения с Бога, ние трябва да разберем кои са “погрешните” или “неправилните” отношения с Бога. Отговорът е грях. “Всички се отбиха от пътя, заедно се развратиха” (Псалм 14:3). Ние сме въстанали срещу Божиите заповеди; “заблудихме се като овце” (Исайя 53:6).

Лошата новина е, че наказанието за греха е смърт. “Душата, която е съгрешила, тя ще умре” (Езекиил 18:4). А добрата е, че Бог ни обича и настоятелно ни предлага да ни спаси от греховете ни. Исус заявява, че целта Му е: “…да потърси и да спаси погиналото” (Лука 19:10), и обявява целта си за изпълнена, когато умира на кръста, с думите: “Свърши се!” (Йоан 19:30).

За да имаш правилните отношения с Бога, първо трябва да признаеш греха си. След това смирено изповядай греховете си пред Бога (Исайя 57:15) и вземи решение да оставиш греха. “С уста [човек] прави изповед и се спасява” (Римляни 10:10).

Покаянието трябва да бъде придружавано от вяра – вяра в това, че саможертвената смърт на Исус и чудотворното Му възкресение Го определят като твой Спасител. “Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш” (Римляни 10:9). В много други пасажи се говори за необходимостта от вяра, например в Йоан 20:27; Деяния 16:31; Галатяни 2:16; 3:11, 26 и Ефесяни 2:8.

Да имаш правилните отношения с Бога зависи от това как ще отвърнеш на направеното от Бога за Тебе. Той изпрати Спасител, осигури жертвата, която да отнеме греха ти (Йоан 1:29) и ти даде следното обещание: “Всеки, който призове името на Господа, ще се спаси” (Деяния 2:21).

Много красив пример за покаянието и Божията готовност да прощава е притчата за блудния син (Лука 15:11-32). По-младият син пропилява даденото от баща му богатство във вършенето на безсрамни грехове (13 стих). Когато разбира, че е съгрешил, блудният син решава да се върне у дома (18 стих). Той си мисли, че баща му няма повече да го счита за свой син (20 стих), но греши. Бащата обича завърналия се непокорен син точно толкова, колкото го е обичал и преди (20 стих). Прощава му всичко и отбелязва завръщането му с тържество в негова чест (24 стих).

Бог е добър и спазва обещанията си, включително и обещанието Си да прощава. “Господ е близо при онези, които са със съкрушено сърце, и спасява онези, които са с разкаян дух” (Псалм 34:18).

Ако искаш да имаш правилните отношения с Бога, тук ти предлагаме една примерна молитва. Казването на тази молитва или на която и да било друга молитва няма да те спаси. Единствено доверието в Исус Христос може да те спаси от греховете. Тази молитва е просто начин да изразиш пред Бога вярата си в Него и да Му благодариш за спасението, което ти дава. “Боже, знам, че съм съгрешил/а срещу Теб и заслужавам да бъда наказан/а. Но Исус Христос пое наказанието, което аз заслужавах, така че чрез вяра в Него да ми бъде простено. Аз обръщам гръб на греха си и поставям доверието си в Теб за спасението ми. Благодаря Ти за Твоята прекрасна благодат и простителност, за дара на вечния живот! Амин!”

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как да имам правилните отношения с Бога?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries