settings icon
share icon
Въпрос

Колко дълго е едно поколение в Библията?

Отговор


Библията използва понятието „поколение“ по няколко различни начина. Обикновено думата поколение се отнася до всички хора, живеещи по едно и също време - т.е. думата в Библията има същото определение, с което сме свикнали в съвременната употреба, когато говорим за поколението Х или за поколението на хилядолетието. Обикновено едно поколение е около тридесет години и то отглежда следващото. В някои библейски контексти обаче „поколение“ може да се отнася за по-дълга възраст или за група хора, обхващаща по-дълъг период от време.

В Битие 2:4 „произходът на небето и на земята“ сякаш включва цялата човешка история - епохата, започнала със създаването на Вселената. В Изход 1:6 „поколението“, което умира, се отнася до всички, които са били живи по времето, когато са живели Йосиф и братята му. В Числа 32:13 „поколението“ е ограничено до израилтяните - групата от тях, на възраст двадесет и повече години, по времето, когато са отказали да влязат в Обетованата земя. Това едно поколение е обречено да се скита в пустинята, докато всички те умрат, с изключение на Исус Навин и Халев. Когато в Библията се среща думата „поколения“ в множествено число, както е в Исая 51:9 и Деяния 14:16, тя се отнася за неопределен период от време - много последователни поколения.

В оригиналните езици на Библията са използвани поне три различни думи за „поколение“. Еврейската dor може да се отнася за нормално, физическо поколение, както в Изход 1:6. Но тя може да се използва и метафорично за обозначаване на хора от отличителен тип. Например в Псалом 78:8 се казва: „и да не станат като бащите си – упорито и непокорно поколение,

поколение, което не утвърди сърцето си и чийто дух не беше непоколебим за Бога.“. Тук думата dor е използвана два пъти, за да се отнесе към група хора през дълъг период от време, които са се характеризирали с бунт и грях. „Поколението“ в Псалом 78:8 не е ограничено до обичайния тридесетгодишен период, а се простира назад в историята на Израил, за да включи всички, които са били упорити срещу Бога. Другата еврейска дума за „поколение“ е toledot. Тя не се отнася до характера на дадена група или епоха, а до начина, по който тази епоха е била създадена. Така че „произходът на небето и на земята “ в Битие 2:4 се отнасят до времевите периоди, които започват със сътворението и продължават органично от този момент. „Адамовото потомство" в Битие 5:1 означава цивилизацията от хора, която започва с него. Следващото „поколение“ е това на Ной, което включва потопа и цивилизациите, които са се появили след него. Влиянието на Сим е отбелязано като „родословие“, тъй като той е баща на семитите (Битие 11:10). И на Тара, тъй като той напуска Ур със сина си Аврам (Битие 11:27). По-късно Исмаил (Битие 25:12) и Исаак (Битие 25:19) са източници на нови поколения. Във всеки един от случаите мъжете или преживяват, или предизвикват значимо събитие, което променя хода на семейната им линия. Те са породили събитие, което е променило културата.

В Новия завет гръцкото genea е източник на поколение. Тя е подобна на двете еврейски думи. В буквален превод тя означава „баща, рожба, националност“, като се отнася за генетична линия. Но може да се използва като времева рамка, характеризираща се с определена културна нагласа, така и като хората в тази култура. В Матей 1:17 поколенията са обособени чрез значими събития и хора - Авраам, Давид, вавилонски плен - подобно на еврейския толедот. Но когато Исус нарича фарисеите и книжниците „нечестиво и прелюбодейно поколение“, Той има предвид културата, в която те живеят и която насърчават (Матей 12:39; вж. също Матей 17:17 и Деяния 2:40). Затова, когато четем „поколение“ в Библията, трябва да вземем предвид контекста. Обикновено едно поколение в Библията е приблизително тридесет години или хората, живели през това време, същото като това, което разбираме под поколение в ежедневния разговор. Но има моменти, когато поколението се използва поетично, за да се обозначи класа от хора, разграничени по нещо различно от възрастта.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Колко дълго е едно поколение в Библията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries