settings icon
share icon
Въпрос

Какво е общо откровение и специално откровение?

Отговор


Общото откровение и специалното откровение са двата начина, по които Бог е решил да се открие на човечеството. Общото откровение говори за основните истини за Бог, които може да бъдат известни чрез природата. Специалното откровение се отнася за по-конкретните истини за Бог, които ни стават известни по свръхестествен начин.

По отношение на общото откровение Псалм 19:1-4 обявява: „Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им, тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им - до краищата на вселената.” Според този пасаж съществуването и властта на Бог ясно може да се видят чрез наблюдаване на вселената. Редът, сложността и чудото на творението говорят за съществуването на мощен и славен Създател.

Римляни 1:20 също учи, че има общо откровение: „Понеже от създаването на света това, което е невидимо у Него, вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така че човеците остават без извинение.” Като Псалм 19 Римляни 1:20 учи, че Божията вечна власт и божествено естество се виждат ясно и разбираемо от това, което е било направено, и че няма извинение за отричането на тези факти. Ако трябва да дадем работно определение за общото откровение, като имаме предвид тези стихове, то би било: „откровението на Бог към всички хора, по всяко време, и на всяко място, което доказва, че Бог съществува и че Той е интелигентен, мощен и трансцедентен.”

Специалното откровение е начина, по който Бог е избрал да се открие чрез свръхестествени средства. То включва физически явявания на Бог, сънища, видения и писаното Слово на Бога, и най-вече – Исус Христос. Библията съобщава, че Бог се явява много пъти под физическа форма (Битие 3:8, 18:1; Изход 3:1-4, 34:5-7); тя записва също, че Бог говори на хората чрез сънища (Битие 28:12, 37:5; 3 Царе 3:5; Даниил 2) и видения (Битие 15:1; Езекиил 8:3-4; Даниил 7; 2 Коринтяни 12:1-7).

От основно значение е откровението на Бог в Неговото Слово, Библията, която също е форма на специално откровение. Бог свръхестествено напътствал авторите на Писанието да запишат правилно Неговото послание към човечеството, макар и да използват техния собствен стил и индивидуалност. Словото на Бога е живо и деятелно (Евреи 4:12). То е боговдъхновено, полезно и достатъчно (2 Тимотей 3:16-17). Бог е решил истината за Него да бъде дадена в писмена форма, защото знаел неточността и ненадеждността на устната традиция. Той също разбирал, че сънищата и виденията на човека може да бъдат неправилно разтълкувани. Бог решава да открие в Библията всичко, което човечеството трябва да знае за Него, какво очаква Той, и какво е направил за нас.

Кулминационната форма на специалното откровение е Личността на Исус Христос. Бог стана човешко същество (Йоан 1:1, 14). Евреи 1:1-3 обобщава това най-добре: „Бог, Който в многобройни частични откровения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни говори на нас чрез Сина… бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество.” Бог стана човешко същество в Личността на Исус Христос, за да ни даде пример, да ни научи, да ни се открие, и най-важно, да осигури спасение за нас чрез смирението си в смъртта на кръста (Филипяни 2:6-8). Исус Христос е максималното „специално откровение” от Бога.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е общо откровение и специално откровение?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries