settings icon
share icon
Въпрос

Възможно ли е да бъдеш гей християнин?

Отговор


„Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците, нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство“ (1 Коринтяни 6:9-10). Има тенденция хомосексуализмът да се обявява за най-лошия от всички грехове. Въпреки че е неоспоримо, библейски казано, че хомосексуализмът е неморален и неестествен (Римляни 1:26-27), в никакъв смисъл Библията не описва хомосексуализма като непростим грях. Нито пък Библията учи, че хомосексуализмът е грях, срещу който християните не могат да се борят.

Вероятно това е ключовата фраза във въпроса дали е възможно да бъдеш гей християнин: „борба срещу“. Възможно е за християнина да се бори срещу хомосексуалните изкушения. Много хомосексуалисти, които стават християни, имат продължителни борби с хомосексуалните чувства и желания. Някои ярко хетеросексуални мъже и жени са изживявали „проблясък“ на хомосексуален интерес в някой момент от живота си. Дали тези желания и изкушения съществуват или не съществуват не определя дали човек е християнин. Библията е ясна, че никой християнин не е безгрешен (1 Йоаново 1:8,10). Въпреки че определеният грях/изкушение варира от един християнин до друг, всички християнин имат борби с греха и всички християни понякога се провалят в тези борби (1 Коринтяни 10:13).

Това, което различава живота на християнина от живота на нехристиянина, е борбата с греха. Християнският живот е продължително пътуване на преодоляване на „делата на плътта“ (Галатяни 5:19-21) и позволяване на Божия Дух да произведе „плода на Духа“ (Галатяни 5:22-23). Да, християните съгрешават, понякога ужасно. За съжаление понякога християните не се различават от нехристияните. Обаче, истинският християнин винаги ще се разкае, винаги накрая ще се върне към Бог и винаги ще продължи борбата срещу греха. Но Библията не подкрепя идеята, че човек, който постоянно и неразкаяно е въвлечен в грях, може наистина да е християнин. Забележете 1 Коринтяни 6:11: „И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в Духа на нашия Бог.“

1 Коринтяни 6:9-10 изброява греховете, на коитоако си отдаден продължително, идентифицират човек като неизкупен – не е християнин. Често хомосексуализмът се изтъква в този списък. Ако човек се бори с хомосексуални изкушения, този човек се приема, че е неспасен. Ако човек действително е въвлечен в хомосексуални действия, този човек определено е смятан за неспасен. Обаче, същите допускания не се правят, поне не със същата сила, относно други грехове в списъка: блудство (предбрачен секс), идолопоклонство, прелюбодеяние, кражба, сребролюбие, алкохолизъм, клевета и измама. Непоследователно е, например, да се обявяват тези, виновни в предбрачен секс, за „непокорни християни“, докато хомосексуалистите се обявяват определено за нехристияни.

Възможно ли е да си гей християнин? Ако фразата „гей християнин“ се отнася до човек, който се бори срещу хомосекусалните желания и изкушения – да, възможно е „гей християнин“. обаче, описанието „гей християнин“ не е точно за такъв човек, тъй като той/тя не желае да е гей и се бори срещу изкушенията. Такъв човек не е „гей християнин“, а просто борещ се християнин, точно както има християни, които се борят с блудство, лъжа и кражба. Ако фразата „гей християнин“ се отнася до човек, който активно, постоянно и неразкаяно живее хомосексуален начин на живот – не, не е възможно такъв човек да бъде истински християнин.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Възможно ли е да бъдеш гей християнин?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries