settings icon
share icon
Въпрос

Какво е фундаментализмът?

Отговор


Думата фундаментален може да опише всеки религиозен импулс, който се придържа към своите основни догми. Фундаментализмът за целите на тази статия е движение в църквата, което се придържа към основите на християнската вяра. В модерни времена думата фундаменталист често се използва в пренебрежителен смисъл.

Корените на фундаменталисткото движение се намират в Принстънската богословска семинария поради връзката със завършилите тази инситтуция. Двама богати църковни миряни възложили на деветдесет и седем консервативни църковни водачи от целия западен свят да напишат 12 тома за основните догми на християнската вяра. После те публикували тези писания и разпространили над 300 000 безплатни екземпляра сред пасторите и други включени в църковното водачество. Книгите били озаглавени „Фундаментите“ и те все още се печатат днес в два тома.

Фундаментализмът бил официализиран през късния 19 в. и ранния 20 в. от консервателните християни – Джон Нелсън Дарби, Дуайт Л. Мууди, Б.Б. Уорфийлд, Били Съндей и други – които били загрижени, че моралните ценности били подкопани от модернизма – вярване, че човешките същества (вместо Бог) създават, подобряват и преоформят своята околна среда с помощта на научото познание, технологията и практическот експериментиране. В допълнение към борбата с влиянието на модернизма, църквата се борела с немското висше критическо движение, което се опитвало да отрече непогрешимостта на Писанието.

Фундаментаризмът се основава на пет догми на християнската вяра, въпреки че има много повече от движението, отколкото придържането към тези принципи:

1) Библията е буквално вярна. Свързано с тази догма е вярването, че Библията е непогрешима, т.е. без грешка и свободна от всички противоречия.

2) Непорочното раждане и божественост на Христос. Фундаменталистите вярват, че Исус бил роден от дева Мария и заченат от Светия Дух и че Той бил Божият Син, напълно човешки и напълно божествен.

3) Заместителеното изкупление на Исус Христос на кръста. Фундаментализмът учи, че спасението се получава само чрез Божията благодат и човешката вяра в разпъването на Христос на кръста за греховете на човечеството.

4) Телесното разпъване на Исус. На третия ден след Неговото разпъване Ису възкръснал от гроба и сега седи отдясно на Бог Отец.

5) Автентичността на чудесата на Исус са записани в Писанието и буквалното, премилениално второ пришествие на Христос на земята.

Други пунктове от доктрината, поддържана от фундаменталистите, са че Мойсей е написал първите пет книги на Библията, и че църквата ще бъде грабната преди скръбта на последните времена. Повечето фундаменталисти са също диспенсационалисти.

Фундаменталисткото движение често е прегръщало определена войнственост за истината и това е довеждало до вътрешни борби. Появили се много нови деноминации и групировки, тъй като хората напускали църквите си в името на доктриналната чистота. Една от определящата характеристики на фундаментализма е, че той се вижда като пазител на истината, обикновено при изключване на библейското тълкуване от другите. По това време на възход на фундаментализма светът бил прегърнал либерализма, модернизма и дарвинизма, а самата църква били нападната от лъжеучители. Фундаментализмът бил реакция срещу загубата на библейско учение.

Движението получило тежък удар през 1925 от отразяването от либералната преса на легендарния процес на Скоупс. Въпреки че фундаменталистите спечелили процеса, те били публично подигравани. След това фундаментализмът запознал да се разцепва и префокусира. Най-изтъкнатата и гласовите група в САЩ били Десните християни. Тази група от самоназовани фундаменталисти е била повече включена в политическите движения отколкото повечето други религиозни групи. До 90-те години на 20 в. групи като Християнската коалиция и Съветът за семейно изследване са влияели на политиката и културните въпроси. Днес фундаментализмът просъществува в различни евангелистки групи като Южната баптистка конвеция. Заедно тези групи твърдят, че имат повече от 30 милиона последователи.

Като всички движения и фундаментализмът е имал своите успехи и провали. Най-големият провал може би е позволяването на клеветниците на фундаментализма да дефинират какво означава да бъдеш фундаменталист. В резултат много хора днес смятат фундаменталистите за радикални, боравещи със змии екстремисти, които желаят да установят държавна религия и да наложат своите вярвания на всеки друг. Това е далеч от истината. Фундаменталистите се опитват да опазят истината на Писанието и да защитят християнската вяра, която била „веднъж завинаги предадена на светиите“ (Юда 1:3).

Църквата днес се бори в постмодерната, светска култура и се нуждае от хора, които не се срамуват да прогласяват благовестието за Христос. Истината не се променя и е необходимо придържане към учението за фундаменталните принципи. Тези принципи са здравата основа, върху стои християнството, и както е учил Христос, къщата, построена върху скалата, ще устои на всяка буря (Матей 7:24-25).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е фундаментализмът?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries