settings icon
share icon
Въпрос

чувство на неудовлетвореност към Бог?

Отговор


Неудовлетвореност е това чувство на нетърпение и силно желание, които получаваме, когато мислим, че нашите нужди не са посрещнати или когато се справяме с привидно непреодолими проблеми. Понякога Бог е фокусът на нашето нетърпение и неудовлетвореност – ние сме неудовлетворени от Него. Чувството за неудовлетвореност към Бог, Неговите пътища и Неговото отношение към нас може да стане препятствие за християните. Бог може лесно да разреши проблема – защо не го прави? Бог знае, че аз имам нужда – къде е Той? Има малцина християни, които не са чувствали неудовлетворение към Бог поради една или друга причина в някой момент от живота си.

Марта е такъв случай (Лука 10:38-42). Исус посетил дома й, а Марта искала да нагости Исус с добро ядене. Писанието казва, че тя „се залисваше с много шетане . В същото време сестрата на Марта, Мария „седна при нозете на Господа и слушаше словото Му". В своята заетост Марта чувствала, че заслужава малко помощ в кухнята и тя кипяла от гняв от своята неудовлетвореност. Тя „пристъпи и рече: Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи -, прочее, да ми помогне!" Забележете, че Марта чувствала неудовлетворение и към Мария, която не й помагала, и към Господ, че позволил на Мария да „мързелува". Исус успокоил приятелката Си: „Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща". После използвал възможността да даде урок да бъдем спокойни и да познаваме Бог (сравнете Псалом 46:10)—урок, който забравяме, когато сме неудовлетворени.

Друга добре позната история е за Йона. Той също знаел какво е да чувстваш неудовлетворение към Бог. Йона чул от Бог, но не харесал каквото чул (Йона 1:1-3а). След като неохотно провъзгласил Божието послание на ниневийците, Йона бил убеден, че те няма да го слушат и че той ще има удовлетворението да ги види избити от отмъстителен Бог. За разочарование на Йона ниневийците отговорили с покаяние и смирение към Бог (Йона 3:5-10). Йона бил неудовлетворен. Неговото чувство за справедливост влязло в конфликт с Божията милост. За да се влошат нещата, листата на растението, под което Йона се бил подслонил на сянка, били изсушени от Бог, което оставило Йона, изложен на изгарящото слънце (Йона 4:7). Неудовлетвореността на Йона толкова нараснала, че той искал да умре (Йона 4:9). Бог трябвало да напомни на Своя ядосан пророк, че неговата гледна точка е погрешна: Йона се грижел повече за безчувственото растение отколкото за голям град, пълен с хора. Неудовлетвореността може да замъгли нашето виждане и да задуши нашето състрадание.

Погрешно ли е да чувстваш неудовлетворение към Бог? Да, погрешно е. Неудовлетвореността е продукт на нашата греховна природа. Неудовлетвореността към Бог може да бъде свидетелство за липса на доверие в Него или погрешно разбиране на това кой е Той. Ако Бог е съвършен – а Библията казва, че Той е (Псалом 18:30), тогава Той има съвършените намерения, съвършеното определяне на точния момент и съвършените резултати. Като фокусираме нашите умове върху Господ и Му се доверим, ще познаем мира, а не неудовлетвореността (Исая 26:3).

Нашето чувство на неудовлетвореност към Бог може да бъде страничен резултат от нашата упоритост. Когато нашите амбиции влизат в конфликт с Божиите цели, ние естествено ще се чувстваме неудовлетворени. Никога не е препоръчително да се борим срещу Бог. Савел Тарсийски научил този укор по трудния начин и Исус трябвало да му напомни: „Мъчно ти е да риташ срещу остен" (Деяния 26:14). Проста молитва на смирено подчинение дава далеч по-голяма утеха отколкото упоритостта да настояваме за нашите планове.

Бог казва на земните бащи: „Бащи, не дразнете децата си" (Колосяни 3:21). Разбира се, Бог не желае да дразни Своите собствени деца. Когато чувстваме неудовлетвореност към Бог, това се дължи на липса на разбиране от наша страна, а не на липса от страна на Бог. Най-добрият начин да се справим с чувството си на неудовлетвореност към Бог е да се подчиним на Неговата воля, да приемем Неговото определяне на точния момент и да се доверим на Неговата благост. „и всяка ваша грижа възложете на Него [и вашето нетърпение и чувство на неудовлетвореност], защото Той се грижи за вас" (1 Петрово 5:7).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

чувство на неудовлетвореност към Бог?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries