settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява масонството и в какво вярват масоните?

Отговор


Масонството, Източната звезда и други подобни „тайни" организации изглеждат сбирки на безобидни братства. Много от тях изглежда насърчават вярата в Бог. Обаче, при по-внимателно изследване откриваме,че единственото изискване за вяра е човек да не вярва в Истинския и Жив Бог, а вместо това трябва да вярва в съществуването на „Върховно Същество", което включва „боговете" на исляма, индуизма или всяка друга световна религия. Небиблейските и антихристиянски вярвания и практики на тази организация са отчасти скрити под външен вид на предполагаема съвместимост с християнската вяра. Следващото е сравнение на това, което казва Библията, с „официалната" позиция на масонството:

Спасението от греха:
Библейското гледище: Исус станал жертвата на грешниците пред Бог, когато Той пролял кръвта Си и умрял като изкупление (заплащане) за греховете на всички онези, които някога ще повярват (Ефесяни 2:8-9, Римляни 5:8, Йоан 3:16).

Масонското гледище: Самият процес на присъединяване към Ложата изисква от християните да отхвърлят единствеността на Исус Христос като Господ и Спасител. Според масонството човек ще бъде спасен и ще отиде на небето в резултат на своите добри дела и лично самоусъвършенстване.

Схващането за Библията:
Библейското гледище: Свръхестествено и абсолютно вдъхновение на Писанията – че те са непогрешими и че техните учения и авторитет са абсолютни, върховни и окончателни. Библията е Божието Слово (2 Тимотей 3:16, 1 Солунци 2:13).

Масонското гледище: Библията е само един от няколкото „Томове на Свещения Закон", които всички се считат за еднакво важни в масонството. Библията е важна книга само за онези членове, които твърдят, че са християни, точно както Коранът е важен за мюсюлманите. Библията не се счита за единственото Божие Слово, нито се счита за Божието единствено откровение за себе си пред човечеството; а само един от многото религиозни първоизточници. Тя е добър наръчник за моралност. Библията се използва предимно като символ на Божията воля, която може да бъде открита също и в други свещени текстове като Корана или Риг Веда.

Учението за Бог:
Библейското гледище: Има един Бог. Различните имена на Бог се отнасят до Бога на Израил и разкриват определени черти на Бог. Поклонението на други богове или призоваването на други божества е идолопоклонничество (Изход 20:3). Павел е говорил за идолопоклонничеството като за отвратителен грях (1 Коринтяни 10:14) и Йоан е казал, че идолопоклонниците ще погинат в ада (Откровение 21:8).

Масонското гледище: Всички членове трябва да вярват в божество. Различните религии (християнство, юдаизъм, ислям, т.н.) признават същия Бог, само Го наричат с различни имена. Масонството приканва хората от различини вери да вярват, че дори ако използват различни имена за „Безименния с хиляди имена", те все пак се молят на единия Бог и Отец на всички.

Учението за Исус и Троицата:
Библейското гледище: Исус е бил Бог в човешка форма (Матей1:18-24, Йоан 1:1). Исус е втората личност на Троицата (Матей 28:19, Марк 1:9-11). Докато бил на земята Той бил напълно човек (Марк 4:38, Матей 4:2) и напълно божествен (Йоан 20:28, Йоан 1:1-2, Деяния 4:10-12). Християните трябва да се молят в името на Христос и да Го прогласяват пред другите независимо от обидата за нехристияните (Йоан 14:13-14, 1 Йоаново2:23, Деяния 4:18-20).

Масонското гледище: Няма единственост в Исус Христос или Триединния Бог, който е Отец, Син и Светия Дух; следователно няма учение за божествеността на Исус Христос. Счита се за немасонско да призоваваш името на Исус, когато се молиш, или да споменаваш името Му в Ложата. Допускането, че Исус е единственият път към Бог, противоречи на принципа за толерантност. Името на Исус е изпускано от библейските стихове, които се използват при масонските ритуали. Исус е на същото ниво както другите религиозни водачи.

Човешката природа и грехът:
Библейското гледище: Всички човеци се раждат с греховна природа и са напълно покварени и и се нуждаят от Спасител от греха (Римляни 3:23, Римляни 5:12, Псалом 51:5, Ефесяни 2:1). Библията отрича, че човечеството има в себе си способността за морално съвършенство (1 Йоаново 1:8-10, Римляни 1:18-25).

Масонското гледище: Чрез символи и емблеми масоните учат, че човек не е грешен, само „груб и несъвършен по природа". Човешките същества са способни да усъвършенстват своя характер и поведение по различни начини, включително чрез актове на благотворителност, морален живот и доброволно изпълнение на граждански дълг. Човечеството притежава способността да премине от несъвършенсво към пълно съвършенство. Моралното и духовно съвършенство се намира в мъжете и жените.

Когато християнин полага клетвата на масонството, той се заклева в следните учения, които Бог е провъзласил за лъжовни и греховни:

1. Че спасението може да се постигне с добрите дела на човек.

2. Че Исус е само един от многото равнопочитани пророци.

3. Че те ще мълчат в Ложата и няма да говорят за Христос.

4. Че те влизат в Ложата в духовна тъмнина и невежество, когато Библията казва, че християните са вече в светлината, даца на светлината и са обитавани от Светлината на Света – Исус Христос.

5. Като изисква от християните да положат масонската клетва, масонството вкарва християните в богохулство и изричане напразно на Господното име.

6. Масонството учи, че неговият В.А.В. (Велик Архитект на Вселената), за когото масонството вярва, че е истинският Бог на вселената, е представител на всички богове във всички религии.

7. Масонството кара християните да подходят универсално при своите молитви като изисква да бъде използвано „общо" име, за да не се обидят невярващите, които са масонски „братя".

8. С полагането на масонската клетва и участието в ученията на Ложата християните проповядват лъжливо благовестие на другите членове на Ложата, които се стремят само към масонския план за спасение, за да стигннат небето. Със самото си членство в такъв синкретичен вид организация те тежко са компрометирали своето свидетелство като християни.

9. С поемането на масонско задължение християнинът се съгласява да позволи замърсяването на неговия ум, душа и тяло от онези, които служат на лъжебогове и вярват в лъжеучения.

Както можете да видите, масонството противоречи на ясното учение на Писанието и многобройни въпроси. Масонството също изисква от хората да се включат в дейности, които Библията осъжда. В резултат християнинът не трябва да бъде член на никакво тайно общество или организация, която има някаква връзка с масонството.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява масонството и в какво вярват масоните?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries