settings icon
share icon
Въпрос

Какво представляват четирите духовни закона?

Отговор


Четирите духовни закона са начин да се сподели добрата вест за спасението, което е на разположение на всички хора чрез вяра в Исус Христос. Това е семпъл начин да се организира в четири основни точки важната информация, която се дава в Евангелието.

Първият от Четирите духовни закона е: Бог те обича и има чудесен план за твоя живот.” В Йоан 3:16 се казва: “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” В Йоан 10:10 се дава причината, поради която Исус идва на земята: “Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно.” Какво ни препречва пътя към Божията любов? Какво ни пречи да имаме изобилен живот?

Вторият от Четирите духовни закона е: “Човечеството е покварено от греха и по тази причина е отделено от Бога. В резултат, ние не можем да знаем какъв е Божият прекрасен план за живота ни.” Римляни 3:23 потвърждава тази информация: “…защото всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.” В Римляни 6:23 се представят последствията от греха: “Заплатата на греха е смърт”. Бог ни е създал, за да имаме общение с Него. Човекът обаче съгрешава и поради греха си бива отделен от Бога. Ние сме разрушили отношенията, които Бог е искал да има с нас. Какъв е изходът?

Третият от Четирите духовни закона е: “Исус Христос е единственият начин, който Бог е промислил, за да заличи греховете ни. Чрез Исус Христос греховете ни ще бъдат простени и ще възстановим отношенията си с Бога.” В Римляни 5:8 ни се казва: “Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.” I Коринтяни 15:3-4 ни информира какво трябва да знаем и да вярваме, за да бъдем спасени: “…че Христос умря за греховете ни според Писанията; че бе погребан; че бе възкресен на третия ден според Писанията…” Сам Исус Христос казва за Себе Си в Йоан 14:6, че е единственият път за спасение на хората: “Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда до Отца, освен чрез Мене.” Как мога да получа прекрасния дар на спасението?

Четвъртият от Четирите духовни закона е: “Ние трябва да положим вярата си в Исус Христос като Спасител, да получим дара на спасението и да разберем какъв е Божият прекрасен план за живота ни.” В Йоан 1:12 се описва как става това: “А на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чада, т.е. на тези, които вярват в Неговото име.” В Деяния 16:31 се казва много ясно: “Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш…” Ние можем да се спасим единствено по благодат и чрез вяра единствено в Исус Христос (Ефесяни 2:8-9).

Ако искаш да се довериш на Исус Христос като твой Спасител, кажи следните думи на Бога. Казването на тези думи няма да те спаси; вярата в Христос ще те спаси! Тази молитва е просто начин да изразиш пред Бога вярата си в Него и да Му благодариш за спасението, което ти дава. “Боже, знам, че съм съгрешил/а срещу Теб и заслужавам да бъда наказан/а. Но Исус Христос пое наказанието, което аз заслужавах, така че чрез вяра в Него да ми бъде простено. Аз обръщам гръб на греха си и поставям доверието си в Теб за спасението ми. Благодаря Ти за Твоята прекрасна благодат и простителност, за дара на вечния живот! Амин!”

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представляват четирите духовни закона?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries