settings icon
share icon
Въпрос

Каква е разликата между блудството и прелюбодеянието?

Отговор


Определенията в съвременния речник на „блудство“ („доброволно полово сношение между лица, които не са женени помежду си, което включва и прелюбодение“) и „прелюбодеяние“ („доброволно полово сношение между женено лице и партньор, който не е неговия законнен партньор “) са достатъчно прости, но Библията ни дава по-голямо вникване в това как Бог възприема тези два сексуални гряха. В Библията и двата се имат предвид буквално,но и двата също са използвани за споменаване на идолопоклонството.

В Стария Завет всички сексуални грехове са забранени от Мойсеевия закон и юдейския обичай. Обаче, еврейската дума, превеждана „блудство“ в Стария Завет, била също използвана в контекста на идолопоклонството и наричана духовно блудство. В 2 Летописи 21:10-14 Бог поразява Йорам с язви и болести, защото той въвел народа в идолопоклонство. Той „подбуди ерусалимските жители да блудстват“ (стих 11) и „да блудстват според блудствата на дома на Ахав“ (стих 13). Цар Ахав бил съпруг на Езавел, жрица на похотливия бог Ваал, който въвел израилтяните в идолопоклонство от нечуван вид. В Езекил 16 пророкът Езекил описва в подробсти историята на Божия народ, който се отвръща от Него да „блудства“ с други богове. Думата „блудство“, означаваща и „идолопоклонство“, е използвана много пъти в тази глава само. Тъй като израилтяните се прочули сред народите около тях със своите мъдрост, богатство и власт, което било примка за тях както женската красота е за нея, те получавали възхищение и комплименти от своите съседи, които се домогвали до тях, и така били въвлечени в идолопоклоннически практики. Думата „блудство“ е използвана във връзка с езическото идолопоклонство, защото много от езическия „култ“ включвал секса в техните ритуали. Храмовите проститутки били обичайни за поклонението на Ваал и други лъжебогове. Сексуалният грях от всички видове бил не само приет в тези религии, но насърчаван като средство за по-големи благословения от боговете за поклонниците, особено за увеличение на техните стада и реколти.

В Новия Завет „блудство“ идва от гръцката дума porneia, чието значение включва прелюбодеяние и кръвосмешение. Porneia идва от друга гръцка дума, чието значение също включва отдаването на всякакъв вид незаконна похот, включително хомосексуалност. Използването на думата в евангелията и посланията е винаги във връзка със сексуален грях, докато „блудство“ в книгата Откровение винаги се отнася до идолопоклонство. Господ Исус осъжда две от малоазийските църкви за занимаване с блудството на идолопоклонството (Откровение 2:14, 20) и Той също споменава за „голямата блудница“ на последните времена, която е идолопоклонническата лъжерелигия, „с която блудствуваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудствуване“ (Откровение 17:1-2).

Прелюбодеянието, от друга страна, се отнася до сексуалния грях на женени лица с някой, който не е техният брачен партньор, и думата се използва в Стария Завет както буквално, тка и преносно. Еврейската дума, преведена „прелюбодеяние“, означава буквално „счупване на брака“. Интересно, Бог описва изоставянето Му от Неговия народ и отиването му при други богове като прелюбодеяние. Еврейският народ бил считан за съпругата на Йехова, така че, когато те се обърнали към боговете на други народи, те били сравнени с жена прелюбодейка. Старият Завет често нарича идолопоклонството на Израил разпусната жена, която отишла да „блудства след“ други богове (Изход 34:15-16; Левит 17:7; Езекил 6:9). По-нататък цялата книга на Осия оприличава взаимоотношението между Бог и Израил на брака на пророк Осия и неговата прелюбодейна жена Гомер. Действията на Гомер срещу Осия били картина на греха и невярността на Израил, който отново и отново напускал своя истински съпруг (Йехова) да извършва духовно прелюбодеяние с други богове.

В Новия Завет двете гръцки думи, преведени „прелюбодеяние“ са почти винаги използвани да нарекат буквално сексуалния грях, който включва женени партньори. Единственото изключение е в писмото до тиатирската църква, която била осъдена, че търпи „жената Езавел, която нарича себе си пророчица“ (Откровение 2:20). Тази жена въвличала църквата в неморалност и идолопоклоннически практики и всеки, съблазнен от нейните лъжеучения, бил считан, че е извършил прелюбодеяние с нея.

English



Върнете се обратно на основната българска страница

Каква е разликата между блудството и прелюбодеянието?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries