settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за страха?

Отговор


Библията споменава два конкретни вида страх. Първият е полезен и трябва да бъде насърчаван. Вторият е вреден и трябва да бъде преодолян. Първият вид е страх от Господа. Този вид страх не означава задължително да се страхуваме от нещо. По-скоро това е почтително благоговение пред Бога; почит към Неговата власт и слава. Обаче това е също уместния респект към Неговата ярост и гняв. С други думи, страхът от Господ е пълното признаване на всичко, което Бог е, което е следствие от нашето познаване на Бога и Неговите атрибути.

Страхът от Господ носи заедно със себе си много благословения и ползи. Той е началото на мъдростта и води към добро разбиране (Псалм 111:10). Само глупаците презират мъдростта и дисциплината (Притчи 1:7). Освен това, страхът от Господ води към живот, почивка, мир и доволство (Притчи 19:23). Той е изворът на живота (Притчи 14:27) и осигурява сигурност и безопасно място за нас (Притчи 14:26).

Затова, можем да видим защо трябва да насърчаваме страха от Бога. Обаче вторият вид страх, споменат в Библията, въобще не е полезен. Той е „духът на страх”, споменат във 2 Тимотей 1:7: „Защото Бог не ни е дал дух на страх, но на сила, на любов и на себевладение”. Духът на страхливост и на плахост не идва от Бога.

Понякога, обаче, ние се страхуваме, този „дух на страх” ни побеждава и за да го преодолеем трябва да уповаваме напълно в Бог, да го обичаме изцяло. „В любовта няма страх, а съвършената любов пропъжда страха; защото страхът има в себе си наказание и който се страхува, не е стигнал до съвършенство в любовта” (1 Йоаново 4:18). Никой не е съвършен и Бог знае това. Ето защо Той навсякъде е осеял щедро Библията с насърчения срещу страха. Като започнем от книгата Битие и стигнем до Откровение, Бог ни напомня „Не се бойте.”

Например, Исая 41:10 ни насърчава: „не бой се, защото Аз съм с тебе; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.” Често се страхуваме от бъдещето и от това, какво ще стане с нас. Но Исус ни напомня, че Бог се грижи за небесните птици, съответно колко повече ще се погрижи Той за Своите деца? „Затова, не бойте се, вие сте много по-ценни от врабчетата” (Матей 10:31). Само тези няколко стиха покриват много различни видове страх. Бог ни казва да не се страхуваме, че сме сами, че сме твърде слаби, че никой не ни чува, че ни липсват физическите потребности. Тези увещания продължават в цялата Библия, като разкриват много различни страни на „духа на страх”.

В Псалм 56:11 псалмистът пише: „На Бога уповавам; няма да се боя; какво ще ми стори човек?” Това е чудесно свидетелство за силата, която идва от упованието в Бога. Независимо от нещата, които се случват, псалмистът ще уповава в Бога, защото знае и разбира Неговата сила. Така ключът към победата над страха е пълното и съвършено разчитане на Бога. Упованието в Бога е отказ да се поддадем на страха. Това е обръщане към Бог дори в най-мрачните времена и упование, че Той ще оправи нещата. Това доверие идва от познаването на Бога и знанието, че Той е добър. Както каза Йов, когато преживяваше някои от най-трудните изпитания, записани в Библията: „И да ме убие, пак на Него се надявам” (Йов 13:15, Верен).

Когато се научим да полагаме упованието си в Бога, вече няма да се страхуваме от нещата, които идват срещу нас. Ще бъдем като псалмиста, който казва с увереност: „…Така ще се веселят всички, които се надяват на Тебе; винаги ще се радват, защото Ти си им покровител; и ще ликуват в Теб онези, които обичат Твоето име” (Псалм 5:11).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за страха?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries