settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава да имаме страх от Бога?

Отговор


За невярващите страхът от Бога е страх от Божията присъда и вечната смърт, която е вечно отделяне от Бога (Лука 12:5; Евреи 10:31). За вярващия страхът от Бог е нещо много различно. Страхът от Бог при вярващия е почит към Бог. Евреи 12:28-29 представлява добро описание на това: „Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно на Бога с благоговение и страхопочитание; защото нашият Бог е огън, който поглъща.” За християните да имат страх от Бог означава да изпитват точно такава почит и благоговение. Това е мотивиращ фактор за нас да се предадем на Създателя на вселената.

Притчи 1:7 обявява: „Страхът от Бог е начало на мъдростта”. Докато не разберем кой е Бог и не развием благоговеен страх от Него, няма да имаме истинска мъдрост. Тя идва само, когато разбираме кой е Бог, и че Той е свят, справедлив и праведен. Второзаконие 10:12, 20-21 съобщава: „А сега, Израел, какво иска от тебе Господ, твоят Бог, освен да се боиш от Господа, твоя Бог, да ходиш във всичките Му пътища, да Го обичаш и да служиш на Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа. От Господа, твоя Бог, да се боиш, на Него да служиш, към Него да бъдеш привързан и в Неговото име да се заклеваш. С Него трябва да се хвалиш и Той е твоят Бог, Който извърши за тебе тези велики и страшни дела, които очите ти видяха.” Страхът от Бога представлява основата на нашето ходене в Неговите пътища, на нашето служене на Бога, и да, на нашата любов към Него.

Някои дават друго определение на страха от Бог при вярващите като го считат за „уважение” към Него. Макар уважението със сигурност да е включено в концепцията на страха от Бога, то не изчерпва неговия смисъл. За един вярващ да има библейски страх от Бог включва да разбира колко много Бог мрази греха и да се страхува от неговата присъда за греха – дори и в живота на вярващия. Евреи 12:5-11 описва дисциплинирането на вярващия от Бога. Макар да се прави в любов (Евреи 12:6), то все пак е страшно. Когато сме били деца, страхът да не бъдем дисциплинирани от нашите родители несъмнено е предотвратил някои лоши постъпки. Същото трябва да е вярно в нашите отношения с Бога. Трябва да се боим от Неговата дисциплина и затова да се стремим да живеем по такъв начин, който да Му е угоден.

Вярващите не трябва да се плашат от Бог. Ние нямаме причина да бъдем уплашени от Него. Имаме Неговото обещание, че нищо не може да ни отдели от Неговата любов (Римляни 8:38-39). Имаме обещанието Му, че Той никога няма да ни остави, нито да ни забрави (Евреи 13:5). Да се боим от Бог означава да имаме такава почит към Него, че тя да упражнява голямо влияние върху начина, по който живеем. Страхът от Бог означава да Го уважаваме, да Му се покоряваме, да се подчиняваме на Неговата дисциплина и да Му се покланяме с благоговение.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава да имаме страх от Бога?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries