settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да разпозная един лъжеучител/лъжепророк?

Отговор


Исус ни предупреди, че ще дойдат „лъжехристи и лъжепророци” и ще се опитат да измамят дори Божиите избрани (Матей 24:23-27; виж също и 2 Петрово 3:3 и Юда 17-18). Най-доброто предпазно средство срещу лъжата и лъжеучителите е познаването на истината. За да забележите имитацията, изучавайте истината. Всеки вярващ, който „излага право словото на истината” (2 Тимотей 2:15) и внимателно изучава Библията, може да установи погрешната доктрина. Например, вярващ, който е чел дейностите на Отец, Сина и Святия Дух в Матей 3:16-17, незабавно ще постави под съмнение всяка доктрина, отричаща Триединството. Следователно, „първата стъпка” е да изучавате Библията и да преценявате всяко учение според това, което казва Писанието.

Исус каза, „едно дърво се познава по плода” (Матей 12:33). Когато търсите „плод”, ето три определени теста, които да приложите на всеки учител, за да определите точността на неговото или нейното учение:

1) Какво говори учителят за Исус? В Матей 16:15 Исус пита, „Кой мислите вие, че съм Аз?” Петър отговаря, „Ти Си Христос, Синът на живия Бог” и за този отговор Петър е наречен „блажен”. В 2 Йоаново 9 четем „Никой, който върви напред и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога; този, който стои в учението, той има и Отца, и Сина.” С други думи, Исус Христос и Неговото дело на изкупление е от най-голяма важност; пазете се от всеки, който отрича равенството на Исус с Бог, който омаловажава заместническата смърт на Исус или който отрича човешката природа на Исус. Първо Йоаново 2:22 гласи, „Кой е лъжец освен онзи, който отрича, че Исус е Христос? Такъв човек е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина.”

2) Учителят проповядва ли благовестието? Благовестието се определя като добрите новини за смъртта на Исус, погребването и възкресението, според Писанията (1 Коринтяни 15:1-4). Колкото и добре да звучат, изреченията „Бог те обича”, „Бог иска да нахрани гладните” и „Бог иска да си богат”, те НЕ са цялостното послание на благовестието. Както предупреждава Павел в Галатяни 1:7, „Има неколцина, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие.” Никой, дори и най-страхотният проповедник, няма правото да променя посланието, което Бог ни е дал. „Ако някой ви проповядва друго благовестие, освен онова, което приехте, нека бъде проклет.” (Галатяни 1:9)

3) Учителят изявява ли качества на характера, който прославят Господа? Говорейки за лъжеучители, Юда 11 казва, „Те ходят по Каиновия път, заради печалба се впускат във Валаамовата заблуда и загиват в Кореевото упорство.” С други думи, лъжеучителят може да се разпознае от неговата гордост (отхвърлянето на Божия план от Каин), алчност (пророкуването на Валаам за пари) и бунт (издигането на Корей над Мойсей).

За по-нататъшно изучаване, прегледайте онези книги в Библията, които са били написани специално, за да се борят с лъжливите учения в църквата: Галатяни, 2 Петрово, 2 Йоаново и Юда. Често е трудно да определите един лъжеучител/ лъжепророк. За това е и „вълка в овчи дрехи”. Сатана и демоните му се преправят на „ангели на светлината” (2 Коринтяни 11:14) и неговите служители се преправят на праведни слуги (2 Коринтяни 11:15). Само чрез задълбочено познаване на истината ние ще можем да разпознаем заблудата.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да разпозная един лъжеучител/лъжепророк?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries