settings icon
share icon
Въпрос

Защо Бог изпратил зъл дух да измъчва цар Саул?

Отговор


„А Господният Дух беше се оттеглил от Саула, и зъл дух от Господа го смущаваше" (1 Царе 16:14). Това също се споменава в 1 Царе 16:15-16, 23,18:10 и 19:9. Бог изпратил демоничен „зъл дух" да измъчва Саул. Той пряко не се подчинил на Бог в два случая (1 Царе 13:1-14; 15:1-35). Затова Бог оттеглил Духа Си от Саул и позволил на зъл дух да го измъчва. Вероятно Сатаната и демоните винаги са искали да атакуват Саул, а Бог сега само им позволил това.

Това води до друг въпрос – праща ли Бог днес зли духове да измъчват хората? Има примери за хора в Новия Завет, предадени за наказание на Сатаната или демоните. Бог позволил Ананий и Сапфира да бъдат изпълнени с духа на Сатаната като предупреждение и назидание за ранната църква (Деяния 5:1-11). Човек от коринтската църква извършил кръвосмешение и прелюбодеяние и Бог заповядал на водачите „да го предадат на Сатаната", за да разруши неговото греховно тяло и да спаси неговата душа (1 Коринтяни 5:1-5). Исус бил заведен от Духа в пустинята да бъде изкушаван и изпитван от дявола (Матей 4:1-11). Бог също позволил пратеник на Сатаната да измъчва апостол Павел, за да го научи да разчита на Божията благодат и сила и да не стане самонадеян поради огромната получена духовна истина (2 Коринтяни 12:7).

Ако Бог наистина позволява зли духове да измъчват хората днес, Той го прави с цел за наше добро и Своя слава (Римляни 8:28). Въпреки че демоните са зли, те са все пак под Божий суверенен контрол. Точно както в случая на Йов, Сатаната и неговите слуги могат да правят само това, което Бог им разреши (Йов 1:12; 2:6). Те никога не действат независимо от Божията суверенна и съвършена воля и цел. Ако вярващите подозират, че са измъчвани от демонични сили, първият отговор е да се покаят за всеки известен им грях. После трябва да помолим за мъдрост да разберем какво трябва да научим от ситуацията. Тогава трябва да приемем това, което Бог е разрешил в нашия живот и да се доверим, че то ще доведе до изграждане на вярата ни и Божията слава.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо Бог изпратил зъл дух да измъчва цар Саул?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries