settings icon
share icon
Въпрос

Как можем да кажем, че имаме вечен живот, когато все пак умираме?

Отговор


Божието Слово ни уверява, че всички, които вярват в Господ Исус Христос, ще имат вечен живот (Йоан 3:16; 6:47; 1 Йоан 5:13). Гръцката дума, преведена като „вечно“, означава „вечен, завинаги“. Може би думата „вечен, непрекъснат“ най-добре обяснява библейската концепция за вечен живот; това е животът, който веднъж започнал, продължава завинаги във вечността. Това разкрива идеята, че животът на човека не е само физически. По-скоро истинският живот на човешките същества е духовен и докато физическият живот свършва, духовният продължава през цялата вечност. Той е непрекъснат. Той е вечен живот.

Когато Бог създаде Адам и Ева, Той ги постави в Градината с дървото на живота, с намерението те да живеят с радост завинаги, както физически, така и духовно. Но те съгрешиха и донесоха физическа и духовна смърт на себе си и на всички следващи поколения (Римляни 5:12–14). Тогава Бог изгони Адам и Ева от Градината и постави херувими да пазят пътя към дървото на живота и Той го направи, защото в Своята милост не искаше човекът да живее вечно под тежестта на греха.

Но грехът трябва да бъде наказан и единственото приемливо наказание, което светия Бог може да постанови е наказание, което е вечно (Марк 9:43–48). Въпреки това, нашият милостив Бог изпрати Своя Син като съвършена жертва, за да понесе веднъж завинаги наказанието, което човечеството трябва да понесе за греха, като по този начин осигури съвършен път към дървото на живота за всеки, който вярва в Него (1 Йоан 5: 12; Откровение 22:14).

Получаваме вечен живот, като умираме за собствените си усилия и приемаме Христос Исус в сърцата си като наш Господ и Спасител, и когато го направим, незабавно се новораждаме и оживяваме в Христос. Може да не усетим никаква непосредствена промяна, но всъщност е имало новораждане в сърцето (Йоан 3:6–7) и сега сме свободни от страха от смъртта; имаме обещанието на Бог, че никога няма да умрем духовно, а вместо това ще живеем вечно с нашия Господ Исус (1 Солунци 5:9–10).

По-късно, когато умрем физически, душата ни веднага ще отиде да бъде с Господа, а още по-късно, когато Господ се върне, ще възкреси телата ни, за да Го посрещнем във въздуха. Що се отнася до онези християни, които са живи при Неговото завръщане, телата им ще бъдат променени „в миг на око“ и те няма да преживеят дори физическа смърт (1 Коринтяни 15:51–52).

Исус Христос дава указания на апостол Йоан да напише последната книга на Библията и там отново четем за дървото на живота: „...На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е сред Божия рай. “ (Откровение 2:7). Дървото на живота в книга Откровение вероятно символизира Исус Христос. Всички християни се доверяват на Христос и ние уповаваме в Божията сила, с увереност в нашия вечен живот (1 Петър 1:3–5). Единственият истински Бог, който е създал всичко, включително живота, смъртта и новорождението, ще удържи Словото Си. Нашият Бог е всемогъщ и пълен с благодат и истина (Йоан 1:14) и Той иска да знаем, че нашият вечен живот е сигурен. Исус каза: „Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, дори и да умре, ще живее” (Йоан 11:25). Имате ли вечен живот с Бога?

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как можем да кажем, че имаме вечен живот, когато все пак умираме?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries