settings icon
share icon
Въпрос

Какво е евангелист?

Отговор


Евангелистът е човек, който проповядва добри новини; с други думи, проповедник на Евангелието или мисионер. Човек с дарбата на евангелизатор често е човек, който пътува от място на място, за да проповядва Евангелието и да призовава към покаяние. Автори на четирите Евангелия - Матей, Марк, Лука и Йоан - понякога са наричани "евангелисти", защото са записали служението на Исус Христос - наистина "добра новина".

В Ефесяни 4:11-13 се казва: "И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, с цел да се усъвършенстват светиите, за делото на служението, за съзиждането на Христовото тяло; докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота" В Деяния 21:8 Филип е посочен като евангелист, а във 2 Тимотей 4:5 Павел увещава Тимотей да върши работата на евангелист. Това са единствените три употреби на думата "евангелист" в цялата Библия. Други хора биха могли да бъдат считани за "евангелисти" в смисъл, че са проповядвали добрата новина, включително самият Исус (Лука 20:1) и Павел (Римляни 1:15), но Филип е единственият човек, който е наречен конкретно евангелист в Писанието. Филип е един от седемте дякони, избрани, за да могат апостолите да вършат своята работа по поучаване и молитва (Деяния 6:2-4). Очевидно Филип се е установил в Кесария и е живял там около 20 години преди Павел да пристигне в Деяния 21. Предишната евангелизаторска работа на Филип е била в Самария (Деяния 8:4-8). Той "проповядва Месията" на самаряните (стих 5) и извършва чудеса, включително изгонване на демони и изцеление на паралитици. Заслужава да се отбележи, че Филип извършва водно кръщение в името на Исус, но кръщението със Светия дух се случва едва след идването на апостолите в Самария. Присъствието на Петър и Йоан в Самария и обитаването на Духа във вярващите самаряни (Деяния 8:17) потвърждават служението на Филип там. Като евангелист Филип е проповядвал Евангелието и когато самаряните са повярвали и са приели Духа, те са били приети в църквата. Там, където преди е имало разделение и враждебност между юдеи и самаряни, сега е съществувала духовната връзка на любовта (Колосяни 3:14). Новаторските усилия на Филип полагат основите на това слушателите му да получат Светия Дух чрез вяра. Предварителната работа на евангелиста преди спасение е това, което онези, които се наричат евангелизатори, правят оттогава насам.

Служението на Филип като евангелист продължава в Деяния 8, когато той е воден от ангел да тръгне по пустинния път към Газа. По пътя той среща етиопски евнух - придворен служител на етиопската царица. Филип открива на мъжа Божието слово и евнухът е спасен. Филип кръщава човека и Светият дух грабва Филип (Деяния 8:39). По-късно Филип "се озова в Азот; и като преминаваше, проповядваше благовестието по всички градове, докато стигна в Кесария" (стих 40). Където и да отиде, Филип споделя Евангелието. Това правят евангелизаторите. На Тимотей е казано да проповядва проповед за спасение, която е "делото на благовестител" (2 Тимотей 4:5). Същото това проповядване на добрата новина е общият призив към учениците във Великото поръчение и към всички нас до края на века (Матей 28:16-20). В Юда 1:3 всички светии трябва да се борят ревностно за предадената им вяра, а в стих 23 ние трябва да " други спасявaме, като ги изтръгваме от огъня". Службата на благовеститела ще бъде необходима, докато църквата достигне зрелостта на самия Христос (Ефесяни 4:13). Добрата новина трябва да се споделя. А ние имаме най-добрата новина от всички - Исус умря и възкръсна и спасява всички, които Го призоват (Римляни 10:9-13).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е евангелист?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries