settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява дуализмът?

Отговор


Концепцията за дуализъм в богословието предполага, че има две отделни величини – добро и зло – които са еднакви по сила. В „християнския” дуализъм Бог представлява доброто, докато Сатана представлява злото.

Обаче истината е, че макар Сатана да има някаква власт, той не е равен на Всемогъщия Бог, защото е сътворен от Бог като ангел преди да се разбунтува (Исая 14:12-15; Езекиил 28:13-17). Както казва Писанието: „Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили; защото Този, Който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света” (1 Йоаново 4:4). Според Писанието няма дуализъм, няма две противоположни сили с еднаква власт, наречени добро и зло. Доброто, представлявано от Всемогъщия Бог, е най-мощната сила във вселената и няма изключение на това. Злото, представлявано от Сатана е по-малка сила, която въобще не може да се равнява с доброто. Злото ще бъде победено всеки път, когато влиза в челен конфликт с доброто, защото Всемогъщият Бог, същността на доброто, има цялата власт, докато злото, представлявано от Сатана, я няма.

Когато някое учение изобразява доброто и злото като две равни, но противоположни сили, това учение противоречи на Библейската позиция, че доброто, представлявано от Всемогъщия Бог, е доминиращата сила във вселената. Понеже Сатана не е бил, и никога няма да бъде равен с Бога, всяко учение, което казва, че той е равен, може да бъде белязано като лъжеучение. Фактът, че Сатана беше изхвърлен от небето заради опита си да се издигне над Бог не означава, че той се е отказал да бъде равен или над Бога, както се засвидетелствува от основните догми на „дуализма”, които са се появили предимно като плод на философските търсения на човешката мъдрост.

В никое кътче от нашата вселена не може да съществува дуализъм. Има само една сила, която изпълва всичко, и тази сила е Всемогъщият Бог, както ни е открит в Библията. Според сведенията на Писанието, има само една сила, която е всемогъща, а не две. Така всяко дуалистично учение, което твърди, че има две равни сили, които се противопоставят една на друга (доброто и злото), е лъжеучение.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява дуализмът?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries