settings icon
share icon
Въпрос

Каква е библийската перспектива за домашното насилие?

Отговор


Домашното насилие е тясно дефинирано като акт или заплашителен акт на насилие върху някого, с когото извършителят е или е бил преди това в интимно взаимоотношение. Терминът „домашно насилие" често навежда на мисълта за идеята за „пребитата съпруга" или вероятно вербален спор между брачната двойка, ескалириращ във физическо нападение. Домашното насилие също често се свързва с малтретиране на дете. Дори ако децата не са физически наранени, гледането или слушането на малтретиране на родител може да има сериозни психологически последствия.

Домашното насилие е за силата и контрола. Въпреки че терминът „насилие" има физически конотации, домашното насилие или малтретиране може да се случи по нефизически начини. Например, насилниците могат да манипулират своите жертви чрез емоционални или икономически средства. Вербалното малтретиране и сексуалната злоупотреба са други форма. Човек на всяка възраст, от всеки пол, социално-икономическа класа, образователно равнище или религия може да бъде подложен на домашно насилие.

На домашното насилие може да се гледа като на „цикъл от насилие". Нараства напрежението; жертвата се опитва да държи насилника укротен; но накрая възниква иницидент. Насилникът се извинява и се опитва да се реваншира на жертвата, вероятно като обещава, че това няма никога да се повтори или като обсипва жертвата с подаръци. После идва период на спокойствие преди непрежението отново да нарасне. Етапите на този цикъл могат да отнемат само минути или могат да се развиват в продължение на години. Без намеса периодите на „реванширане" и „спокойствие" често изчезват.

Домашното насилие е в силна опозиция с Божия план за семействата. Битие 1 и 2 описва брака като подпомагащо взаимоотношение на една плът. Ефесяни 5:21 говори за взаимното подчинение. Ефесяни 5:22–24 обяснява подчинеността на съпругата на съпруга, докато стихове 25–33 говорят за самопожертвователната любов на съпруга към неговата съпруга. 1 Петрово 3:1–7 дава подобни напътствия. 1 Коринтяни 7:4 казва: „Жената не владее своето тяло, а мъжът; така и мъжът не владее своето тяло, а жената." Двамата принадлежат един на друг и са призовани да се обичат един друг както ни възлюби Христос. Бракът е образ на Христос и Църквата. Домашното насилие е много далеч от характера на Исус.

Домашното насилие, включващо деца, също е осъдено от Бог. Псалом 127:3 казва: „Ето, наследство от Господа са чадата, и награда от него е плодът на утробата." Бог е предал децата на родителите и тези родители трябва любящо да се грижат за тях и да ги възпитават. Ефесяни 6:4 казва: „И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господне" (вижте също Колосяни 3:21). Децата трябва да се подчиняват на родителите си (Ефесяни 6:1–3) и дисциплината е важна. Но дисциплината е ясно различна от насилието и малтретирането.

Следването на Бог включва да служиш на другите, а не да ги манипулираш и контролираш. Исус е казал на учениците Си: „но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител; и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга; също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина" (Матей 20:26–28). Неговата заповед към нас е „любете се един друг" (Йоан 13:34). Ефесяни 5:1–2 казва: „И тъй, бивайте подражатели на Бога, като възлюбени чада; и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма." Християните са призовани да обичат пожертвователно другите, особено тези в собствените си семейства.

Тези, които понастоящем се намират в ситуация на домашно насилие, трябва да направят всичко възможно да напуснат безопасно. Често най-опасното време за жертвата на домашно насилие е, когато тя или той напусне. Свързването с полицията може да е желателно или може да има други налични местни източници за помощ. В Съединените щати Националната гореща линия за домашно насилие може да помогне с информация и източници. Техният номер е 1-800-799-7233. Те могат също да бъдат открити на http://www.thehotline.org/ (ВНИМАНИЕ: използването на компютъра може да бъде наблюдавано, така че посещавайте тези страници, само ако насилникът няма начин да проследи вашата дейност). Когато домашното насилие е в ход, безопасността е първата стъпка.

Дори след като жертвите са физически в безопасност и телесните рани са изцелени, емоционалните и психологическите белези остават дълбоко. Домашното насилие може да има също сериозни духовни последствия. Жертвите могат да престанат да се доверяват на Бог. Защо Той би позволил да се случват такива неща? Заслужава ли Той доверие? Наистина ли ме обича? Къде беше Той, когато бях малтретирана? Преминаването през изцелителния процес отнема време. Емоционалната реакция на ситуацията трябва да дойде. Подходящо е да изразявате гняв към малтретирането. Ако не признаем сериозността на ситуацията – гнева, объркването, нараняването, срама, т.н. – не можем да се изцелим от нея. Твърде често жертвите преждевременно прибързват да простят. В края на краищата прошката е това, което ще освободи жертвата. Но истинската прошка не може да бъде поднесена, ако първо няма признаване и справяне с белезите от малтретирането. Жертвите на домашното насилие вероятно ще се нуждаят от подкрепата на добре обучен хроистиянски съветник, за да преминат с него през изцелителния процес.

Не трябва да приемаме, че насилниците нямат други нужди освен да спрат да малтретират. Вероятно има нерешени въпроси, които са ги довели до насилническо състояние. Ако насилникът е склонен да признае своята виновност и желае помощ, има надежда. Отново, християнското съветничество може да бъде от голяма ценност.

Всяка история на домашно насилие е различна. Ситуациите и хората са толкова разнообразни, че никоя статия не може да се справи достатъчно с въпроса. Обаче, общо казано, брачното съветничество не е подходящо решение – поне докато цялото насилие не е спряло, и двете страни са преминали индивидуално съветничество, и двете страни желаят помирение. Същото би било вярно за семейната терапия. Децата никога не трябва да бъдат поставяни в насилническа ситуация или да се очаква да останат в такава докато насилникът се научи на благочестиво родителство.

Домашното насилие наранява Божието сърце. Той не е безчувствен към жертвите, нито пък ги е изоставил. Неговият план за човешките взаимоотношения – особено тези сред семейството – е красиво описание за това кой е Той. Семейството е предназначено да отразява Божията любов. Той се натъжава, когато домът се превърне в място на болка. Божието желание за онези, въвлечени в домашно насилие – и жертвите, и насилниците – е изцеляване и цялост.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Каква е библийската перспектива за домашното насилие?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries