settings icon
share icon
Въпрос

Какво ще правим в Рая?

Отговор


В Лука 23:43 Исус заявил: „Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая." Думата, която Исус използва за „рай", е paradeisos, която означава „парк, тоест (специално) Едем (място на бъдещо щастие, рай). Paradeisos е гръцката дума, заета от еврейската дума pardes, която означава „парк – гора, овощна градина" (Стронгс). Исус е казал: „Днес ще бъдеш с мен "en paradeisos," а не "en nephele", което е гръцкото за „в облаците". Въпросът е, че Исус е избрал и използвал думата за „парк". Не просто някакакъв парк, а „Божия рай" или парка на Бог (Откровение 2:7), който за нас ще бъде място на бъдеще щастие. Звучи ли ви това като отегчително място? Когато си мислите за парк, мислите ли за отегчение?

Исус е казал: „На господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш" (Матей 4:10). Интересно е, че Исус не е казал „хвалиш и служиш". Дори най-краткото изследване на думата „хваля" в Библията бързо показва, че това е вербално нещо и е в по-толямата си част пеене. Поклонението, обаче, е от сърцето. Поклонението се изявява в хваление. Служенето на Бог е поклонение, а Писанието е ясно, че ние ще служим на Бог в рая. „Неговите слуги ще Му служат" (Откровение 22:3).

Ние сме неспособни да служим напълно на Бог в този живот поради греха, но в рая „нищо проклето не ще има вече" (Откровение 22:3). Повече няма да сме под проклятието на греха, затова всичко, което правим, ще бъде поклонение в рая. Няма повече да сме мотивирани от нищо друго освен нашата любов към Бог. Всичко, което правим, ще бъде от нашата любов към Бог, неопетнена от нашата греховна природа.

Така какво ще правим в рая? Едно нещо е, че ще се учим. „Кой е познал ума на Господа, или, кой Му е бил съветник?" (Римляни 11:34), „в Когото [са скрити] всички съкровища на премъдростта и на знанието" (Колосяни 2:3). Бог е „Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността" (Исая 57:15). Бог е по-голям от завинаги и ще заеме вечността „да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да повикате Христовата любов" (Ефесяни 3:18-19). С други думи, ние никога няма да спрем да се учим.

Божието Слово казва, че няма да бъдем сами в Неговия рай. „Тогава ще познавам напълно, както и съм бил напълно познат" (1 Коринтяни 13:12). Това изглежда, че показва, че не само ще познаваме нашите приятели и семейство, ние ще ги „познаваме напълно". С други думи, няма нужда от тайни в рая. Няма нищо, от което да се срамуваме. Няма нищо за криене. Ще имаме вечността да взаимодействаме с „голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици" (Откровение 7:9). Нищо чудно, че раят ще бъде място на безкрайно учене. Само да опознаем всеки ще отнеме вечността!

Всяко по-нататъшна предварителна представа какво ще правим в Божия вечен парк, рай, ще бъде надмината, когато „Царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света." (Матей 25:34). Каквото и да правим, можем да сме сигурни, че ще бъде чудесно отвъд нашите представи!

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво ще правим в Рая?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries