settings icon
share icon
Въпрос

Какво е диспенсационализъм и библейски ли е той?

Отговор


Диспенсационализма е система на теологията, която има две първостепенни характеристики. (1) Последователно буквално тълкуване на Писанието, особено библейските пророчества. (2) Различаване между Израел и църквата в Божия план.

(1) Диспенсационалистите твърдят, че техният принцип на херменевтика е този на буквалното тълкуване. „Буквално тълкуване” означава да се даде на всяка дума значението, което би имала във всекидневна употреба. Символи, метафори и примери, всички са тълкувани само по този метод и те по никакъв начин не са противоположни на буквалното тълкуване. Дори символичните и образни изразявания имат буквални значения зад себе си.

Има поне три причини защо това е най-добрия начин за разглеждане на стих. Първата, философска, целта на самия език изглежда изисква ние да го тълкуваме буквално. Езикът беше даден от Бог с цел да бъде възможно да разговаря с човека. Втората причина е библейска. Всяко пророчество за Исус Христос в Стария завет беше изпълнено буквално. Исусовото раждане, Исусовото служение, Исусовата смърт и Исусовото възкресение всички се случиха точно и буквално както предсказа Стария завет. Няма никакво небуквално изпълнение на тези пророчества в Новия завет. Това ясно потвърждава буквалния метод. Ако не се използва буквалното тълкуване в изучаването на Писанията, няма никакъв обективен критерий, чрез който да разберем Библията. Всеки един и всеки човек щеше да бъде способен да тълкува Библията както му се вижда подходящо. Библейската интерпретация щеше да се превърне в „това, което този пасаж ми говори...” вместо „Библията казва...". Тъжното е, че това вече е нещото, което наричаме библейска интерпретация днес.

(2) Диспенсационната теология смята, че има два отделни народа на Бога: Израел и църквата. Диспенсационалистите смятат, че спасението винаги е било чрез вяра (в Бог в Стария завет; и по-определено в Бог Син в Новия завет). Диспенсационалистите вярват, че църквата не е изместила Израел от Божия план и старозаветните обещания за Израел не са се прехвърлили към църквата. Те смятат, че обещанията, които Бог даде на Израел (за земя, много потомци и благословения) в Стария завет, ще бъдат безусловно изпълнени в 1, 000 годишния период, за който се говори в Откровение 20. Те вярват, че точно както Бог в тази епоха е фокусирал вниманието Си към църквата, Той отново в бъдеще ще фокусира вниманието Си към Израел (Римляни 9-11).

Използвайки този метод за основен, диспенсационалистите твърдят, че Библията е организирана в седем диспенсации: Непорочност (Битие 1:1 – 3:7), Съвест (Битие 3:8 – 8:22), Човешко управление (Битие 9:1 – 11:32), Обещание (Битие 12:1 – Изход 19:25), Закон (Изход 20:1 – Деяния 2:4), Милост (Деяния 2:4 – Откровение 20:3) и Хилядогодишното царство (Откровение 20:4 – 20:6). Отново, тези диспенсации не са начини за спасение, а начини, по които Бог се отнася към човека. Диспенсационализмът, като метод, води до тълкуване на Второто пришествие на Христос преди хилядогодишното царство и обикновено до тълкуване за Грабване преди Скръбта.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е диспенсационализъм и библейски ли е той?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries