settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за непокорните деца?

Отговор


Всички родители са изправени пред предизвикателството на непокорните деца - от малкото дете, което току-що е научило думата „не“, до по-голямото дете, което действа с твърдоглаво. По своята същност, въпросът за непокорството не е само детски проблем. Библията ни показва, че всички се борим с желанието да управляваме себе си и да правим каквото ни харесва, защото всички сме родени в грях и бунт (Псалм 51:5; Ефесяни 2:3; Римляни 3:10; 7:17-21). Тази битка срещу самоволието може да доведе до тотална война срещу нашите деца ако тяхното непокорство остане без контрол; война, която ще засегне бъдещите им взаимоотношения с учители, работодатели, приятели, съпрузи, възрастни родители и дори техния Небесен Отец. И все пак, когато се обърнем към Библията, откриваме голяма надежда във факта, че Бог дава средствата за обучение и дисциплиниране на непокорните деца и дори обещава благословение на онези, които се учат и растат в послушание.

Заповедта за почитане и покорство на родителите преобладава в Писанието като се започне още от книга Изход, когато Бог дава Десетте заповеди (Изход 20:12), премине се през целия Стар завет (Левит 19:3; Второзаконие 5:16; Притчи 1:8; 6: 20–21; 23:22) и се стигне в Новия. Както Исус, така и апостол Павел потвърждават отново Петата заповед (Матей 15:4; 19:19; Ефесяни 6:1-3; Колосяни 3:20) и обещанието, което идва с нея. Децата са нсърчавани, че тяхното покорство ще донесе благословения и дълъг живот (Изход 20:12; Еремия 35:17-19; Ефесяни 6:3; Колосяни 3:20), докато непокорните деца, които позорят родителите си, се предупреждават, че поведението им ще донесе наказание и срам (Левит 20:9; Второзаконие 21:18; 27:16; Притчи 10:1; 15:5; 20:20; 30:17; Матей 15:4). Характерно за обществото в последните времена ще бъде широко разпространеното непокорство към родителите (2 Тимотей 3:2).

Народът на Израел, когото Бог нарича Свои деца (Изход 4:22) може да послужи за пример за непокорни деца. Многократно Бог заповядва на Израел да Му се покорява като обещава голямо благословение и ужасни последствия при непокорство. В дните на Исус Навиев, Израел се покорява на Бог и е благословен с победа над своите врагове (Исус Навиев 11:23). По-късно, както показва цялата книга Съдии, непокорството на Израел води до проблеми.

Библията учи за необходимостта от поправление на непокорните деца. Дисциплината е част от живота на всеки и онези, които се бунтуват срещу авторитета на родителите, трябва да бъдат наказвани. Притчи 19:18 казва: „Наказвай сина си, докато има надежда, и не закоравявай сърцето си да го оставиш да загине“. В този стих дисциплинирането на едно дете е представено като въпрос на живот и смърт. Неподчинението, оставено без контрол, ще доведе детето до евентуална гибел. Притчи 13:24 казва: „Който щади тоягата си, мрази сина си,

а който го обича, го наказва навреме. “ Тук любовта и внимателната дисциплина вървят ръка за ръка. Така се опровергава тезата, че един „любящ“ родител никога няма да дисциплинира детето си. Да си затвориш очите за бунта означава да мразиш непокорното дете.

Ефесяни 6 е ключов пасаж. Стих 1 говори на децата: „Деца, покорявайте се на родителите си в Господа, защото това е правилно.“ Тоест, послушанието към родителите е дадено от Бога задължение на всяко дете. Докато заповедите на родителите не нарушават Божието Слово, детето трябва да се подчинява. Стих 4 говори на бащите: „ И вие, бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне.“ Задължение на бащите е да обучават децата си по благочестив начин и да ги учат на Божието Слово. По този начин родителите дават на децата си най-добра възможност за дълъг и проспериращ живот в този свят (стих 3) и също - съкровища на небето (Матей 6:20; Галатяни 6:8–9; Ефесяни 1:3– 4).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за непокорните деца?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries