settings icon
share icon
Въпрос

Как християните трябва да дисциплинират децата си? Какво казва Библията?

Отговор


Преди десетилетия пляскането на децата е било всеобщо възприета практика. В последните години, обаче, пляскането (и други форми на телесно наказание) беше заменено с „ограничения” и други наказания, които не включват физическо дисциплиниране. Всъщност, биенето на деца стана незаконно в някои държави. Много родители се страхуват да напляскат детето си, защото това ще бъде съобщено на властите и детето ще им бъде отнето. Не ни разбирайте погрешно – ние по никакъв начин не защитаваме насилие над детето. Едно дете никога не трябва да бъде дисциплинирано физически до степен на физическа повреда. Според Библията, обаче, подходящото и умерено физическо дисциплиниране на децата е добро нещо и допринася за изграждането и правилното възпитание на детето.

Много стихове всъщност подкрепят физическото дисциплиниране. „Да не ти се свиди да наказваш детето, защото, ако и да го биеш с пръчка, то няма да умре. Ти, като го биеш с пръчката, ще избавиш душата му от ада.” Има и други стихове, които поддържат физическото наказание (Притчи 13:24; 22:15, 20:30). Библията силно набляга на важността на дисциплинирането; това е нещо, което ние всички трябва да имаме, за да бъдем плодоносни хора и е по-лесно да бъде научено, докато сме по-малки. Деца, които не се дисциплинират, израстват непокорни, нямат уважение към властта и в резултат очевидно не се покоряват и следват Бог с готовност. Той използва дисциплинирането, за да ни поправя и ни води в правия път и за да насърчава покаяние за нашите действия (Псалом 94:12; Притчи 1:7, 6:23, 12:1, 13:1, 15:5; Исая 38:16; Евреи 12:9). Това са само няколко стиха относно ползата от дисциплинирането.

А ето и къде е основата на проблема: много пъти родителите са или твърде пасивни или твърде агресивни, когато стане дума за отглеждането на децата им. Онези, които не вярват в пляскането, понякога нямат способността да поправят и дисциплинират подходящо, като в резултат децата им израстват буйни и непокорни. Това наранява децата най-много в дългосрочен план. „ Тоягата и изобличението дават мъдрост, а пренебрегнатото дете засрамва майка си.” (Притчи 29:15). Също така има и родители, които могат да изтълкуват погрешно библейската дефиниция за дисциплиниране (или те може просто да са злоупотребяващи хора) и да я използват да оправдаят злоупотребата и насилието над техните деца.

Дисциплинирането се употребява да поправи и обучи хората да вървят в правия път. „ Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко; но после принася правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него.” (Евреи 12:11). Божието дисциплиниране е любящо, каквото трябва да бъде и това между родител и дете. Пляскането никога не трябва да се използва, за да причини продължителна физическа повреда или болка, но едно бързо плясване (по дупето, където е най-подплътено) е приемливо, за да научите детето, че това, което е направило, е грешно. Никога не трябва да бъде използвано, за да излеем гнева си или разстройването си или да бъде неконтролирано.

„И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно” (Ефесяни 6:4). Отглеждането на дете в „учение и наставление Господно” включва сдържано, поправящо и любящо физическо дисциплиниране.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как християните трябва да дисциплинират децата си? Какво казва Библията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries