settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за справянето с трудни хора?

Отговор


Всички познаваме хора, които по един или друг начин намираме за "трудни", и всички сме призовани да се справяме с трудни хора в един или друг момент. Труден човек може да бъде този, който е снизходителен, свадлив, войнствен, егоистичен, лекомислен,глупав или просто груб. Трудните хора сякаш знаят как да ни дразнят, да ни разочароват, да наранят чувствата ни и да предизвикат неприятности. Справянето с трудни хора се превръща в упражнение по търпение, любов и благодат.

Реакцията ни към трудните хора трябва да бъде по примера на Исус, защото Той със сигурност се е справял с много трудни хора по време на своя земен живот. При взаимодействието си с трудни хора Исус никога не е проявявал отношение на сурово превъзходство или пренебрежителна гордост; напротив, Той е показвал власт под контрол. Когато е било необходимо, Той е използвал порицание (Йоан 8:47), но също така се е справял с трудни хора като е мълчал (Йоан 8:6), задавал е въпроси (Марк 11:28-29), посочвал им е Писанието (Марк 10:2-3) и е разказвал история (Лука 7:40-42).

В Проповедта на планината Исус е съвсем конкретен относно това как да се справяме с трудните хора с любов и смирение: "Но на вас, които слушате, казвам: Обичайте неприятелите си, правете добро на тези, които ви мразят, благославяйте тези, които ви проклинат, молете се за тези, които ви правят пакост. На този, който те плесне по едната буза, обърни и другата; и на този, който ти вземе горната дреха, не отказвай и ризата си. Дай на всеки, който ти поиска, и не искай обратно нещата си от този, който ги отнема. И както желаете да постъпват човеците с вас, така и вие постъпвайте с тях." (Лука 6:27-31). В 1 Петрово 3:9 се казва: "Не връщайте зло за зло или хула за хула, а, напротив, благославяйте; понеже към това бяхте призовани, за да наследите благословение.".

Когато работим с трудни хора, трябва да се предпазваме от гордост. Важно е да си припомним наставлението, дадено от апостол Павел в Римляни 12:3: "Защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, а да разсъждава така, че да мисли скромно, според дела на вярата, който Бог е определил на всекиго." (вж. също Филипяни 2:3-4). Затова, когато знаем, че трябва да се справим с труден човек, трябва да подхождаме към ситуацията с кротост. Любовта също е от ключово значение: "Да обичаш ближния си, както себе си." (Галатяни 5:14). Трябва да показваме Божията любов на всички - включително и на трудните хора.

Книгата Притчи дава много мъдрост за справяне с трудни хора. Притчи 12:16 насърчава търпението в нашите взаимоотношения: "Безумният показва явно отегчението си, а благоразумният скрива оскърблението.". В Притчи 20:3 се препоръчва миротворчеството: "Чест е за човека да страни от препирни; а всеки безумен се кара." В Притчи 10:12 се насърчава любовта: "Омразата повдига раздори, а любовта покрива всички грешки." В Притчи 17:14 се ценят предвидливостта и уважението: "Започването на разпра е, както когато някой отваря път на вода, затова оставѝ препирнята, преди да има каране." Ако е възможно, може би е най-добре да избегнем ситуацията напълно, като внимателно избираме с кого да общуваме: "Не завързвай приятелство с припрян човек и не ходи с гневлив човек" (Притчи 22:24).

Справянето с трудни хора е неизбежно. Когато имаме работа с трудни хора е лесно да реагираме по плът. Но това само изважда наяве най-лошото в нас. Колко по-добре е да позволим на взаимоотношенията ни с трудни хора да разкрият плода на Духа в нас (Галатяни 5:22-23)! С Божията благодат нека се отнасяме към трудните хора с любов, радост, мир, търпение, доброта, благост, вярност, кротост и най-вече - със самоконтрол. Нека проявяваме същата любов, благодат и милост, които Бог проява към нас. И да внимаваме да не се превърнем самите ние в "трудни хора"!

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за справянето с трудни хора?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries