settings icon
share icon
Въпрос

Каква е разликата между християнството и юдаизма?

Отговор


От основните световни религии, вероятно християнството и юдаизмът са най-сходни. И християнството, и юдаизмът вярват в един Бог, който е всемогъщ, всезнаещ, вездесъщ, вечен и безкраен. И двете религии вярват в Бог, който е свят, праведен и справедлив, като в същото време е любящ, прощаващ и милостив. И християнството и юдаизмът определят еврейските писания (Стария завет) като авторитетно Божие Слово, въпреки че християнството включва и Новия завет. И християнството, и юдаизмът вярват в съществуването на рая, вечното обиталище на праведните, и ада, вечното обиталище на нечестивите (въпреки, че не всички християни и не всички евреи вярват, че адът е вечен). Християнството и юдаизмът имат в основата си един и същ етичен кодекс, известен днес като юдео-християнска ценностна система. И юдаизмът, и християнството учат, че Бог има специален план за Израил и евреите като народ.

Най-важната разлика между християнството и юдаизма е личността на Исус Христос. Християнството учи, че Исус Христос е изпълнението на старозаветните пророчества за идващия Месия / Спасител (Исая 7:14; 9:6-7; Михей 5:2). Юдаизмът често признава Исус като добър учител и може би дори Божи пророк. Юдаизмът не вярва, обаче, че Исус е бил Месията. Нещо повече, християнството учи, че Исус е бил Бог в плът (Йоан 1:1,14; Евреи 1:8). Християнството учи, че Бог става човешко същество в личността на Исус Христос за да може да даде живота Си и да плати цената за нашите грехове (Римляни 5:8; 2 Коринтяни 5:21). Юдаизмът категорично отрича, че Исус е бил Бог или че такава жертва е била необходима.

Исус Христос е най-важната разлика между християнството и юдаизма. Личността и делото на Исус Христос е единственият основен въпрос, по който християнството и юдаизмът не се съгласяват. Религиозните водачи на Израил по времето на Исус Го питат: „Ти ли си Христос, Син на Благословения?“ Исус отговори: „Аз съм и ще видите Човешкия Син, седящ отдясно на Всесилния и идещ с небесните облаци“ (Марк 14:61-62). Но те не са повярвали на думите Му, нито са Го приели като Месия.

Исус Христос е изпълнението на еврейските пророчества за идващия Месия. Псалм 22:14-18 описва събитие, безспорно подобно на разпъването на Исус, „Разлях се като вода

и се разглобиха всичките ми кости; сърцето ми стана като восък, разтопява се сред вътрешностите ми. Силата ми изсъхна като черепка и езикът ми прилепна за челюстите ми; и Ти си ме свел в пръстта на смъртта. Защото кучета ме обиколиха; тълпа от злодеи ме обкръжи; прободоха ръцете ми и краката ми. Мога да преброя всичките си кости,

хората се взират в мен и ме гледат. Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребий.“ Ясно е, че това месианско пророчество не може да бъде за никой друг освен за Исус Христос, чието разпъване на кръст изпълнява всяка от тези подробности (Лука 23; Йоан 19).

Няма по-точно описание на Исус като това в Исая 53:3-6, " Той беше презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и навикнал на печал; и както човек, от когото хората отвръщат лице,

презрян беше и за нищо не Го счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари; а ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но Той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, донасящо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път; и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни."

Апостол Павел, евреин и строг привърженик на юдаизма, среща Исус Христос във видение (Деяния 9:1-9) и става най-великият свидетел за Христос, автор на почти половината от Новия завет. Павел разбира разликата между християнството и юдаизма повече от всеки друг. Какво е главното послание на ап. Павел? „Защото не се срамувам от благовестието Христово; понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва – първо на юдеина, а после и на езичника.“ (Римляни 1:16).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Каква е разликата между християнството и юдаизма?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries