settings icon
share icon
Въпрос

Какво е определението за брак?

Отговор


Най-малко седемнадесет държави по света са легализирали брака между еднополови партньори. Очевидно общественото определение за брака се променя. Но има ли право правителството да предефинира брака или определението за брак е вече направено от по-висш авторитет?

В Битие, втора глава, Бог заявява, че не е добре Адам (първият човек) да живее сам. Всички животни са там, но нито едно от тях не е подходящ партньор за Адам. Затова Бог извършва специален акт на сътворение и създава жената. Само няколко стиха по-късно жената е наречена „неговата жена“ (Битие 2:25), т.е. в роля на съпруга. Едем е мястото на първия брак, определен от самия Бог. След това авторът на Битие записва стандарта, по който се определя всеки бъдещ брак: „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и те ще бъдат една плът.” (Битие 2:24).

Този пасаж от Писанието дава няколко важни момента за разбиране на Божия замисъл за брака. Първо, бракът включва мъж и жена. Еврейската дума за „съпруга“ е специфична за пола; не може да означава нищо друго освен „жена“. Няма пасаж в Писанието, който да споменава брак, включващ нещо друго освен мъж и жена. Невъзможно е да се създаде семейство или да се осъществи размножаването на човека безполово. Тъй като Бог е определил сексът да се извършва само между семейна двойка, следва, че Божият замисъл е семейната единица да се формира, когато мъж и жена се съберат в сексуална връзка и имат деца.

Вторият принцип от втора глава на Битие относно Божия план за брак е, че бракът е предназначен да продължи цял живот. Стих 24 казва, че двамата стават „една плът“. Ева е взета от реброто на Адам и така тя буквално става една плът с Адам. Самото й същество е образувано от Адам, вместо от земята. Всеки брак след това има за цел да отразява единството, споделено от Адам и Ева. Тъй като тяхната връзка е „в плътта“, те са заедно завинаги. Няма клауза за разтрогване, записана в първия брак, която да позволи на двамата да се разделят. Това означава, че Бог е предвидил брака за цял живот. Когато мъж и жена се посветят да се оженят, те „стават една плът“, тясно свързани един с друг до деня на смъртта.

Трети принцип от този пасаж за Божия план за брак е моногамията. Еврейските думи за „мъж“ и „жена/съпруга“ са в единствено число и не позволяват много съпруги. Въпреки че някои хора в Писанието наистина са имали няколко съпруги, от разказа за сътворението става ясно, че Божият план за брак е бил един мъж и една жена. Исус подчерта този принцип, когато се позовава на разказа в Битие, за да се противопостави на идеята за лесния развод (Матей 19:4-6).

Не е изненада, че светът желае да промени това, което Бог е установил. „Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може;” (Римляни 8:7). Въпреки, че светът се опитва да даде свои собствени дефиниции за това, което се нарича„брак“, Библията е все още валидна. Ясната дефиниция на брака е именно съюзът на един мъж и една жена за цял живот.

English


Върнете се обратно на основната българска страница

Какво е определението за брак?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries