settings icon
share icon
Въпрос

Деконструктивизмът – дали е добре обоснован начин за тълкуване на Библията?

Отговор


Деконструктивизмът е основно теория на текстуалната критика или тълкуване, коятоотрича, че има едно единствено правилно значение или тълкуване на пасаж или текст. В сърцевината на деконструктивистката теория на тълкуването лежат две основни идеи. Първата е идеята, че никой пасаж или текст не може въобще да предаде единствено, надеждно,последователно и ясно послание на всеки, който го чете или чува. Втората е, че авторът, който е написал текста, е по-малко отговорен за съдържанието на текста отколкото са безличните сили на културата като езика и тяхната несъзнателна идеология. Следователно най-основните догми на деконструктивизма противоречат на ясното учение на Библията, че наистина съществува абсолютната истина и ние можем наистина да я научим (Второзаконие 32:4; Исая 65:16; Йоан 1:17-18; Йоан 14:6;Йоан 15:26-27; Галатяни 2:5).

Деконструктивисткият подход за тълкуване на Библията произтича от постмодернизма и следователно е просто още едно отричане на съществуването на абсолютната истина, което е един от най-сериозните логически погрешни изводи, до който някой може да стигне. Отричането на абсолютната истина е логически погрешен извод и е самоотричащо се твърдение. Никой не може рационално да отрича абсолютната истина, защото, за да направи това, човек е принуден да заяви някакъв абсолют – това, което той казва, че не съществува. Когато някой твърди, че няма такова нещо като абсолютна истина, попитайте го: „Абсолютно ли си сигурен в това?" Ако той каже: „Да", тогава той е направил твърдение, противоречиво на самата му позиция.

Като други философии, произтичащи от постмодернизма, деконструктивизмът възхвалява човешката независимост и определя истината чрез човешкия интелект. Следователно, според постмодерния мислител цялата истина е относителна и няма такова нещо като абсолютна истина. В сърцето на постмодернизма и деконструктивистката мисъл стои гордостта. Деконструктивистите мислят, че могат да открият лична или обществена мотивация зад това, което казва Писанието и следователно могат да определят какво „наистина е казано". Резултатът е субективно тълкуване на въпросния пасаж. Вместо да приемат това, което Библията действително казва, деконструктивистите са достатъчно арогантни да мислят, че те могат да определят мотива зад написаното и да излязат с „истинското" или „скрито" значение на текста. Обаче, ако човек доведе деконструктивизма до неговото логично заключение, тогава откритията на деконструктивистите ще трябва самите те да бъдат деконструирани, за да се определи какво „наистина" казват деконструктивистите. Безкрайното кръгово обосноваване е обречено на провал. Когато човек си мисли колко фундаментално погрешен е такъв начин на мислене, той си спомня 1 Коринтяни 3:19: „Защото мъдростта на тоя свят е глупост пред Бога, понеже е писано: "Улавя мъртвите в лукавството им"".

Деконструктивистите не изучават Библията, за да открият значението, заложено от автора, а да се опитат да разпознаят културните и социални мотиви зад написаното. Деконструктивистите са ограничени в своето тълкуване на пасажа само от собственото си въображение. За деконструктивистите няма правилно или погрешно тълкуване, а смисълът на текста става такъв какъвто читателят пожелае да бъде. Можете да си представите какво би се случило, ако правни документи като завещания и нотариални актове бяха четени по такъв начин. Този подход към Писанието не признава фундаменталната истина, че Библията е Божието обективно общуване с човечеството и че значението на пасажите идва от Бог.

Вместо да прекарваме време да дискутираме деконструктивизма или други постмодерни теории, би трябвало да се концентрираме да възхваляваме Христос и да наблегнем на достатъчността и авторитета на Писанията. Римляни 1:21-22 обобщава повечето постмодерни мислители, които се придържат към теории като деконструктивизма: „Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха".

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Деконструктивизмът – дали е добре обоснован начин за тълкуване на Библията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries