settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за смъртта?

Отговор


Библията представя смъртта като отделяне: физическата смърт е отделяне на душата от тялото, а духовната смърт е отделяне на душата от Бог.

Смъртта е резултатът от греха. „Защото заплатата на греха е смърт", Римляни 6:23а. Целият свят подлежи на смърт, защото всички са съгрешили. „Чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха" (Римляни 5:12). В Битие 2:17 Господ предупредил Адам, че наказанието за непокорство ще бъде смърт – „непременно ще умреш". Когато Адам не се подчинил, той изпитал незабавна духовна смърт, която го накарала да се скрие „от лицето на Господа Бога между градинските дървета" (Битие 3:8). По-късно Адам преживял физическа смърт (Битие 5:5).

На кръста Исус също изпитал физическа смърт (Матей 27:50). Разликата е, че Адам умрял, защото бил грешник, а Исус, който никога не бил съгрешавал, избрал да умре като заместител на грешниците (Евреи 2:9). Исус после изявил Своята сила над смъртта и греха като възкръснал от мъртвите на третия ден (Матей 28; Откровение 1:18). Заради Исус смъртта е победен враг. „О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото?" (1 Коринтяни 15:55; Осия 13:14).

За неспасените смъртта донася края на възможността да приемат Божието милостиво предложение за спасение. „И тъй като е определено на човеците еднаж да умрат, а след това настава съд" (Евреи 9:27). За спасените смъртта ни въвежда в Христовото присъствие: „Да сме далеч от тялото и да бъдем при Господа" (2 Коринтяни 5:8; Филипяни 1:23). Толкова реално е обещанието за възкресението на вярващия, че физическата смърт на християнина е наречена „сън" (1 Коринтяни 15:51; 1 Солунци 5:10). Очакваме с нетърпение времето, когато „смърт не ще има вече" (Откровение 21:4).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за смъртта?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries