settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява денят Петдесетница?

Отговор


„Петдесетница" е важна както в Стария, така и в Новия Завет. Петдесетница всъщност е гръцкото име за празника, известен в Стария Завет като Празника на Седмиците (Левит 23:15; Второзаконие 16:9). Гръцката дума означава „петдесет" и означава петдесет дни, които са изминали от мирната жертва на Пасха. Празникът на Седмиците ознаменува края на жътвата. По-интересно обаче е неговата употреба в Йоил и Деяния. Гледайки назад към пророчеството на Йоил (Йоил 2:8-32) и напред към обещанието на Светия Дух в Христовите последни думи на земята преди Неговото възнесение на небето (Деяния 1:8), Петдесетница ознаменува началото на църковната епоха.

Единственото библейско споменаване за действителните събития на Петдесетница е Деяния 2:1-3. Петдесетница напомня за Тайната вечеря; и в двата примера учениците са заедно на едномясто, което се оказва важно събитие. На Тайната вечеря учениците били свидетели на края на земното служение на Месията, когато Той поисква от тях да си спомнят за Него докато се завърне. На Петдесетница със слизането на Светия Дух върху всички вярващи, учениците са свидетели на рождението на новозаветната църква. Така сцената на учениците, събрани заедно на Петдесетница, свързва началото на делото на Светия Дух в църквата с края на земното служение на Христос в горната стая преди разпятието.

Описанието на огъня и вятъра, споменати в разказа за Петдесетница, отеква навсякъде в Стария и в Новия Завет. Звукът от вятъра на Петдесетница бил „фучащ" и „силен". Библейските описания на силата на вятъра (винаги разбиран, че бил под Божия контрол) изобилстват. Изход 10:13, Псалом 18:42 и Исая 11:15 в Стария Завет и Матей 14:23-32 в Новия Завет са само няколко примера. По-важен от вятъра като сила е вятърът като живот в Стария Завет (Йов 12:10) и като дух в Новия Завет (Йоан 3:8). Точно както първият Адам получил дъха за физически живот (Битие 2:7), така и вторият Адам, Исус, донася дъха на духовния живот. Идеята за духовния живот, зароден от Светия Дух, със сигурност се подразбира във вятъра на Петдесетница.

Огънят в Стария Завет често се свързва с присъствието на Бог (Изход 3:2; 13:21-22; 24:17; Исая 10:17) и с Неговата святост (Псалом 97:3; Малахия 3:2). По същия начин, и в Новия Завет огънят се свързва с присъствието на Бог (Евреи 12:29) и очистването, което Той може да донесе в човешкия живот (Откровение 3:18). Божието присъствие и святост са загатнати в огнените езици на Петдесетница. Наистина, огънят се отъждествява със самия Христос (Откровение 1:14;19:12); тази асоциация естествено предполага дара на Святия Дух на Петдесетница, който щял да научи учениците за Христовата истина (Йоан 16:14).

Друга страна на деня Петдесетница е чудотворното говорене на чужди езици, което позволило на хора от различни езикови групи да разбират посланието на апостолите. В допълнение е смелата и остра проповед на Петър пред еврейската аудитория. Ефектът от проповедта бил силен, а слушателите били „ужилени в сърцата си" (Деяния 2:37) и приели наставлението на Петър „да се покаят и покръстят" (Деяния 2:38). Повествованието завършва с три хиляди души, прибавени към църквата, преломяване на хляба и молитви, апостолски знамения и чудеса и създадена общност, в която нуждите на всички били посрещнати.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява денят Петдесетница?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries