settings icon
share icon
Въпрос

Какво е определението за секта?

Отговор


Често в нашия ум ние мислим за сектата като група, която се покланя на Сатана, принася в жертва животни и взема участие в зли, странни и езически ритуали. В действителност, обаче, сектите изглеждат много по-невинно. Конкретното християнско определение за секта е религиозна група, която отрича една или повече от основите на библейската истина. Или,с по-прости думи, сектата е група, поучаваща нещо, което би довело до това човек да не бъде спасен, ако го повярва. За разлика от религията, сектата е група хора, които твърдят, че са християни, но отричащи някаква основна истина на библейското християнство.

Двете най-често срещани учения на сектите са, че Исус не е Бог и че спасението не е единствено чрез вяра. Отричането на божествеността на Христос довежда до извода, че Исусовата смърт не е достатъчно заплащане за нашите грехове. Отричането на спасението само чрез вяра води до това, че ние трябва да постигнем спасение чрез наши собствени дела – нещо, което Библията силно и последователно отрича. Двата най-известни примера за секти са Свидетелите на Йехова и Мормоните. И двете групи претендират, че са християнски, но и двете отричат двете ключови доктрини, споменати по-горе. Свидетелите на Йехова и мормоните вярват в много неща, които са в съгласие с и/или подобни на това, което Библията учи. Въпреки това, фактът, че те отричат божествеността на Христос и спасението единствено чрез вяра, ги определя като секта. Много от Свидетелите на Йехова, мормоните, както и членовете на други секти, са „добри хора”, които истински търсят Бог и искрено вярват, че знаят истината. Нашата надежда и молитва е много хора, участващи в „християнски” секти, да прозрат през лъжите и да бъдат привлечени към истината за спасение чрез Исус Христос.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е определението за секта?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries