settings icon
share icon
Въпрос

Какъв е космологическият аргумент за съществуването на Бог?

Отговор


Космологическият аргумент се опитва да докаже съществуването на Бог чрез наблюдаването на света около нас (космоса). Той започва с това, което е най-очевидно в реалността: нещата съществуват. Тогава се твърди, че причината на съществуването на тези неща трябва да бъде „Богоподобно“ нещо. Тези видове аргументи датират чак от Платон и са били използвани от изтъкнати философи и богослови оттогава насам. Науката се изравнила с богословите през 20 в., когато било потвърдено, че вселената трябва да е имала начало. Така днес космологическите аргументи са дори по-силни за нефилософите. Има две основни форми на тези аргументи и най-лесният начина да мислим за тях може да бъде „вертикалния“ и „хоризонталния“. Тези имена определят посоката, от която идват причините. Във вертикалната форма се твърди, че всяко създадено нещо се причинява точно сега (представете си линия на времето със стрелка, насочена нагоре от вселената към Бог). Хоризонталната версия показва, че творението е имало причина в началото (представете си същата линия на времето, само със стрелка, насочена назад към началната точка във времето).

По-лесно е да се разбере хоризонталната форма, защото тя не изисква много философстване. Основният аргумент е, че всички неща, които имат начало, трябва да имат причина. Вселената има начало; следователно вселената има причина. Тази причина като съществуваща извън цялата вселена е Бог. Някой може да каже, че някои неща са причинени от други неща, но това не разрешава проблема. Това е, защото тези други неща трябва също да имат причина и това не може да продължава вечно. Нека вземем прост пример: дървета. Всички дървета започват да съществуват в някой момент, (тъй като не са съществували винаги). Всяко дърво има своето начало в семе („причината“ за дървото). Но всяко семе има своето начало („причина“) в друго дърво. Не може да има безкрайна поредица от дърво-семе-дърво-семе, защото никоя поредица не е безкрайна – тя не може да продължава вечно. Всички поредици са крайни (ограничени) по дефиниция. Няма такова нещо като безкрайно число, защото дори числовата поредица е ограничена (въпреки че можете винаги да прибавяте още едно, винаги ще стигате крайно число). Ако има край, то не е безкрайно. Всички поредици имат всъщност два края – в края и в началото (опитайте се да си представите пръчка с един край!). Но ако няма първопричина, веригата от причини никога не би започнала. Следователно има поне в началото първопричина – такава, която няма начало. Тази първопричина е Бог.

Вертикалната форма е малко по-трудна за разбиране, но е по-мощна, защото не само, че показва, че Бог трябва да причинява „веригата причини“ в началото, но Той трябва все още да причинява нещата да съществуват точно сега. Отново започваме като отбелязваме, че нещата съществуват. Следващото е, докато често сме склонни да мислим за съществуването като собственост, която нещата по някакъв начин „притежават“, че веднъж нещо е създадено, съществуването е само част от това, което е то, това не е случаят. Разгледайте триъгълника. Можем да определим природата на триъгълника като „равнинна фигура, образувана от свързването на три точки не в права линия чрез прави линейни сегмента“. Забележете какво не е част от определението: съществуването.

Това определение за триъгълника ще бъде вярно, дори ако изобщо не съществуваха триъгълници. Следователно природата на триъгълника, каквато е, не гарантира, че той съществува (като единорозите – знаем какво са, но това не ги прави да съществуват). Защото това не е част от природата на триъгълника да съществува, триъгълниците трябва да бъдат накарани да съществуват от нещо, което вече съществува (някой трябва да начертае триъгълник на лист хартия). Триъгълникът е причинен от нещо друго, което също трябва да има причина. Това не може да продължава вечно (няма безкрайни поредици). Следователно нещо, което не е необходимо да му бъде дадено съществуване, трябва да съществува, за да дава съществуване на всичко останало.

Сега приложете този пример към всичко във вселената. Съществува ли нещо самостоятелно? Не. Затова, не само вселената трябва да има първопричина, за да е възникнала; тя се нуждае от нещо, което да й дава съществуване точно сега. Единственото нещо, което не би трябвало да му бъде давано съществуване, е нещо, което съществува като своя природа. Това е съществуване. Това нещо ще съществува вечно, няма причина, няма начало, няма ограничение, извън времето е и е безкрайно. Това нещо е Бог!

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какъв е космологическият аргумент за съществуването на Бог?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries