settings icon
share icon
Въпрос

Какво е убеждението в греха?

Отговор


Библията ни казва, че Светият Дух ще изобличи света за грях (Йоан 16:8). За да разберем какво е убеждението в греха, първо можем да разгледаме какво не е . Първо, това не е просто гузна съвест или дори срам от греха. Подобни чувства изпитват почти всички. Но това не е истинско убеждение в греха.

Второ, осъждането за грях не е чувство на страх или предчувствие за божествено наказание. Тези чувства също често се изпитват в сърцата и умовете на грешниците. Но истинската убеденост в греха е нещо различно.

Трето, убедеността в греха не е просто знание за правилното и грешното; това не е съгласие с учението на Писанието за греха. Много хора четат Библията и са напълно наясно, че заплатата за греха е смърт (Римляни 6:23). Те може да знаят, че „ че нито един блудник или нечист, или сребролюбец (който е идолопоклонник) няма наследство в царството на Христос и на Бога. ” (Ефесяни 5:5). Те дори могат да се съгласят, че „нечестивите ще бъдат в ада, както и всички народи, които забравят Бога“ (Псалм 9:17). И все пак, въпреки цялото си знание, те продължават да живеят в грях. Те разбират последствията, но далеч не са осъдени за греховете си.

Истината е, че ако не изпитваме нищо повече от угризения на съвестта, безпокойство при мисълта за присъда или академично съзнание за ада, значи никога не сме познали наистина убедеността в греха. И така, какво е истинско убеждение (осъждане), за което говори Библията?

Думата осъден е превод на гръцката дума elencho, което означава „да убедя някого в истината; да укорявам; да обвиня, опровергая или да разпитам свидетел.” Светият Дух действа като прокурор, който разобличава злото, злосторниците и убеждава хората, че имат нужда от Спасител.

Да бъдеш убеден означава да почувстваш чисто отвращение от греха. Това се случва, когато сме видели Божията красота, Неговата чистота и святост и когато осъзнаем, че грехът не може да живее с Него (Псалм 5:4). Когато Исая застава в присъствието на Бог, той веднага бил съкрушен от собствената си греховност: „Тогава казах: Горко ми, защото загинах; тъй като съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя, Господа на Силите. ” (Исая 6:5).

Да бъдеш убеден означава да изпиташ пълен ужас от греха. Отношението ни към греха се превръща в това на Йосиф, който бяга от изкушението, викайки: „в този дом няма никой по-голям от мене, нито е задържал от мене друго нещо освен тебе, защото си му жена; и така, как да извърша аз това голямо зло и да съгреша пред Бога? “ (Битие 39:9).

Ние сме убедени, когато осъзнаем колко много грехът ни отдалечава от Бог. Когато Давид беше осъден от Светия Дух, той извика: „Пред Тебе, само пред Тебе съгреших,и пред Тебе сторих това зло; признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш, и да излезеш непорочен, когато съдиш. “ (Псалм 51:4). Давид видя греха си преди всичко като обида към святият Бог.

Ние сме убедени, Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които обграждат истината с неправда. (Римляни 1:18; Римляни 2:5). Когато филипският тъмничар падна в краката на апостолите и извика: „Господа, какво трябва да направя, за да бъда спасен?“ той беше осъден (Деяния 16:30). Той беше сигурен, че без Спасител ще умре.

Когато Светият Дух изобличава хората в техния грях, Той представя праведната Божия присъда (Евреи 4:12). Тази присъда не подлежи на обжалване. Светият Дух не само изобличава хората в грях, но също така ги довежда до покаяние (Деяния 17:30; Лука 13:5). Светият Дух изважда наяве връзката ни с Бога. Убедителната сила на Светия Дух отваря очите ни за нашия грях и отваря сърцата ни, за да приемем Неговата благодат (Ефесяни 2:8).

Ние хвалим Господа за осъждането на греха. Без него не би могло да има спасение. Никой не е спасен, освен от убеждаващата и възраждаща работа на Духа в сърцето. Библията учи, че всички хора по природа са бунтовници срещу Бог и враждебни към Исус Христос. Те са „мъртви в престъпления и грехове“ (Ефесяни 2:1). Исус каза: „Никой не може да дойде при Мене, ако Отец, Който Ме е пратил, не го привлече“ (Йоан 6:44). Част от това „привличане“ към Исус е убедеността в греха.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е убеждението в греха?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries