settings icon
share icon
Въпрос

Ако аз се обърна към християнството, семейството ми ще се отрече от мен и аз ще бъда жертва на ужасно гонение сред моя народ.

Отговор


За вярващите, които живеят сред народи, където религиозната свобода е крайъгълния камък на обществото, е много трудно да разберат цената за следването на Христос, която трябва да бъде в от християните в други части на света. Но Библията е Божието Слово и като такова, то е изчерпателно в разбирането си за всички изпитания и скърби в живота и приложението му не е ограничено от времето и мястото. Исус ни даде да разберем, че за да Го следваме трябва да платим цена. Всъщност това ни коства всичко. Първо, коства ни самите себе си. Исус каза на множествата, които Го следваха „Ако някой иска да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека вземе кръста си и нека Ме следва” (Марк 8:34). Кръстът беше инструмент на смъртта и Исус ни даде да разберем, че да Го следваме означава да умрем за себе си. Всички наши земни желания и амбиции трябва да бъдат разпънати, за да можем да достигнем до нов живот в Него, тъй като никой не може да служи на двама господари (Лука 16:13). Но този нов живот е далеч по-възвишен и много по-ценен от всяко нещо, което бихме могли да постигнем в този свят.

Второ, може да ни коства семейството и приятелите. Исус обяснява в Матей 10:32-39, че Неговото идване довежда до разделение между Неговите последователи и техните семейства, но ако някой не мрази (в смисъл, че обича по-малко) своето семейство, то той не е достоен да бъде Негов последовател. Ако ние се отречем от Христос за да поддържаме мир със своето земно семейство, то Той ще се отрече от нас на Небето, а ако Исус се отрече от нас, то достъпът до Рая е забранен за нас. Но ако ние Го изповядаме пред човеците, независимо от цената, която ще трябва да платим, Той ще каже на Неговия Отец: „Този е мой, приеми го в Своето Царство.” Вечният живот е „скъпоценен бисер” (Матей 13:44-45), за който си заслужава да дадем всичко, което притежаваме. Не ни ползва ако сграбчим нещата от този кратък и отлитащ живот, а да загубим вечността. „Понеже какво се ползва човек, ако спечели целия свят, а изгуби живота си? (Марк 8:36). Както каза Джим Елиът, мисионерът, който беше убит защото е занесъл посланието за Христос на Индианците Хуарани в Еквадор: „Не е глупак този, който оставя това, което не може да задържи, за да спечели това, което не може да загуби”.

Също така Исус ни даде да разберем, че гонението заради Него е неизбежно. Той ни окуражава да очакваме гоненията като нормална част от това да бъдем Негови последователи и да се насърчаваме, когато те дойдат. Той дори нарича гонените „блажени” и ни казва да се „радваме и да се веселим, защото е голяма наградата ни на небесата” (Матей 5:10-12). Той ни напомня, че Неговия народ винаги е бил гонен. Старозаветните пророци бяха гонени, поругавани, измъчвани, убивани и разрязвани с трион! (Евреи 11:37). Всички апостоли (освен Йоан, който е бил заточен на остров Патмос) са екзекутирани защото проповядват Христос. Преданието твърди, че Петър настоява да бъде разпънат надолу с главата, защото се счита недостоен да умре по същия начин, както Неговия Господ. Още повече, той пише в своето първо послание: „Блажени сте ако ви опозоряват за Христовото Име, защото Духът на славата и на Бога почива на вас” (1 Петър 4:14). Апостол Павел е затварян в затвор, бил е бит и е бил замерян с камъни множество пъти, защото е проповядвал Христос, но той счита своето страдание за недостойно да се сравни със славата, която го очаква (Римляни 8:18).

Въпреки че цената на следването на Христос може да изглежда висока, трябва да знаем, че ако останем верни има както земни награди, както и небесни. Исус обеща да бъде с нас винаги, дори до края на вековете (Матей 28:20); Той никога няма да ни напусне или изостави (Евреи 13:5); Той познава нашата болка и страдание, тъй като пострада заради нас (1 Петрово 2:21); Неговата любов към нас няма край и Той никога няма да ни изпита отвъд нашите възможности и винаги ще даде изходен път, заедно с изпитанията (1 Коринтяни 10:13). Когато ние сме първите в нашето семейство или общество, които приемаме Христос, ние ставаме членове на Божието семейство и ние сме Негови посланици за нашите любими хора и за света. Като такива, ние можем да бъдем инструмент, който Бог използва,за да доведе други при Себе Си, давайки ни радост, превъзхождаща всичко, което можем някога да си представим.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Ако аз се обърна към християнството, семейството ми ще се отрече от мен и аз ще бъда жертва на ужасно гонение сред моя народ.
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries