settings icon
share icon
Въпрос

Как се обръщам към християнството?

Отговор


Един човек в гръцкия град Филипи зададе почти същия въпрос на Павел и Сила. Ние знаем поне три неща относно този човек: той беше тъмничар, беше езичник и бе отчаян. Той беше на ръба на самоубийство, когато Павел го спря. И тогава човекът попита: „Какво трябва да направя, за да се спася?” (Деяния 16:30).

Самият факт, че човекът пита този въпроса, показва, че той признава своята нужда от спасение – той вижда само смърт за себе си и знае, че се нуждае от помощ. Фактът, че той пита Павел и Сила, означава, че той вярва, че те знаят отговора.

Този отговор идва бързо и лесно: „Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш” (стих 31). Пасажът продължава като показва как човекът наистина повярвал и преживял духовен прелом. Неговият живот започнал да се различава от този ден нататък.

Забележете, че обръщането на човека се основава върху вяра („Повярвай”). Той трябвало да уповава на Исус и на нищо друго. Човекът повярвал, че Исус е Божият Син („Господ”) и Помазаникът, който е изпълнил Писанията („Христос”). Неговата вяра също включвала и убеждението му, че Исус е умрял за греха и е възкръснал отново, понеже това беше посланието, което Павел и Сила проповядваха (виж Римляни 10:9-10 и 1 Коринтяни 15:1-4).

Да „се обърнеш” означава буквално „обръщане”. Когато се обръщаме към едно нещо, ние по необходимост се отвръщаме от нещо друго. Когато се обръщаме към Исус, ние трябва да се отвърнем от греха. Библията нарича отвръщането от греха „покаяние”, а обръщането към Христос „вяра”. По тази причина покаянието и вярата взаимно се допълват. В 1 Солунци 1:9 се говори и за покаяние, и за вяра – как хората са се обърнали от идолите към Бога. В резултат на истинското обръщане към християнството, един християнин ще изостави предишния си начин на живот и всичко, което е свързано с лъжливи религии.

Казано просто, за да се обърнете към християнството, вие трябва да повярвате, че Исус е Божият Син, който е умрял заради греха ви и е възкръснал отново. Трябва да се съгласите с Бог, че сте грешник, който се нуждае от спасение, и трябва да уповавате за вашето спасение единствено на Христос. Когато се обръщате от греха към Христос, Бог обещава да ви спаси и да ви даде Святия Дух, Който ще ви направи ново създание.

В своята истинска форма християнството не е религия. Според Библията то е взаимоотношение с Исус Христос. Смисълът на християнството е Бог, който предлага спасение на някой, който вярва и уповава на Исусовата жертва на кръста. Този, който приема християнството, не напуска една религия, за да приеме друга. Обръщането към християнството е приемането на дара, който Бог предлага и започването на лични взаимоотношения с Исус Христос, които водят до опрощаване на греховете и вечност в небесата след смъртта.

Желаете ли да се обърнете към християнството поради това, което прочетохте в тази статия? Ако вашият отговор е „да”, това е една проста молитва, която можете да принесете на Бог. Вие няма да се спасите заради това, че казвате тази или някоя друга молитва. Само уповаването в Христос може да ви спаси от греха. Тази молитва е просто начин да изразите пред Бог своята вяра в Него и да Му благодарите за това, че е осигурил начин за вашето спасение. „Боже, зная, че съгреших срещу Теб и заслужавам наказание. Но Исус Христос понесе наказанието, което заслужавам, така че чрез вяра в Него да мога да получа прошка. На Теб уповавам за своето спасение. Благодаря ти за Твоята чудна благодат и прошка – дара на вечния живот! Амин!”

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как се обръщам към християнството?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries