settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява съзерцателната духовност?

Отговор


Съзерцателната духовност е изключително опасна практика за всеки човек, който иска да живее по библейски, богоугоден начин. Тя се свързва най-често с движението на появяващата се църква, което също е изпълнено с лъжливи учения. Също се използва от много различни групи, които нямат почти никаква връзка с християнството.

Практически, съзерцателната духовност е фокусирана предимно върху медитацията, само че не медитация от библейска перспектива. Пасажи от Библията като Исус Навиев 1:8 действително ни призовават да размишляваме: „Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти; а да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще сполучиш в пътя си и тогава ще имаш добър успех.” Забележете, че фокусът на размишлението трябва да бъде Божието Слово. Медитацията на съзерцателната духовност се фокусира върху нищо, в буквалния смисъл на думата. Който я практикува е призоваван напълно да опразни ума си, и просто да „бъде.” Така човек щял да отвори себе си към по-голямо духовно преживяване. Писанието, обаче, ни призовава да преобразяваме ума си като този на Христос, да имаме Неговия ум. Да изпразним умовете си е противоположно на този тип активна, съзнателна трансформация.

Съзерцателната духовност също насърчава търсенето на мистично преживяване с Бога. Мистицизмът е вярата, че познанието за Бога, духовната истина и върховната реалност може да бъде придобита чрез субективен опит. Това наблягане върху знанието, идващо от преживяването, подкопава авторитета на Библията. Ние познаваме Бог според Неговото Слово. „ Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело” (2 Тимотей 3:16-17). Божието Слово е завършено. Няма причина да вярваме, че чрез мистични преживявания Бог добавя към Словото Си допълнителни учения или истини. За разлика от това нашата вяра и нещата, които знаем за Бог, се основават върху факти.

Интернет страницата на Центъра за съзерцателна духовност добре обобщава идеята: „Ние идваме от различни светски и религиозни убеждения и всяка седмица обогатяваме своя живот чрез духовна практика и изучаване на най-големите духовни традиции в света. Желаем да се приближим повече до любящия Дух, който обхваща цялото създание и който вдъхновява нашето състрадание към всички същества.” Няма абсолютно нищо библейско в такива цели. Изучаването на „духовните традиции” на света е безсмислено упражнение, защото всяка духовна традиция, която не издига Христос, е лъжа. Единственият начин да се приближим към Бог е чрез пътя, който Той е отредил – Исус Христос и Словото.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява съзерцателната духовност?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries