settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява бракът според Библията?

Отговор


Трудно е да отговорим на този въпрос, защото Библията никъде не заявява изрично от кой момент нататък Бог счита една двойка за женени. Има три широко разпространени възгледа: 1) Бог счита двама души за женени само когато имат граждански брак. 2) Бог счита двама души за женени когато те са минали през някаква официална брачна церемония. 3) Бог счита двама души за женени в момента когато бракът се консумира със сексуален акт. Ще разгледаме всеки един от трите възгледа и ще видим какви са силните и слабите им страни.

1) Бог счита двама души за женени само когато имат сключен граждански брак. Подкрепата от Писанието, която се дава на този възглед, се състои обикновено от стиховете, които препоръчват покорство пред държавната власт (Римляни 13:1-7; 1 Петрово 2:17). Аргументът е, че ако държавата изисква да се състави някакъв документ преди да признае брака, тогава двойката трябва да се подложи на процедурата, която се изисква от държавата. Наистина е правилно от библейска гледна точка двама души да се подчинят на държавата, стига изискванията да не противоречат на Божието Слово и да са основателни. Римляни 13:1-2 ни казва: „Всеки човек да се подчинява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са определени от Бога. Затова който се противи на властта, противи се на Божията наредба; а които се противят, ще навлекат осъждане на себе си.”

Има някои слабости и потенциални проблеми в този възглед. Първо, имало е бракове преди да са били организирани държави. Хиляди години хората са се женили без такова нещо като граждански брак. Второ, дори и днес има някои страни, които нямат държавно признаване на брака, и/или никакви законни изисквания за брак. Трето, има някои държави, които поставят небиблейски изисквания към брака, преди да го признаят за законен. Например, има страни, които изискват сватбата да се проведе в католическа църква, според католическите учения и церемонията да се извърши от католически свещеник. Очевидно е, че за тези хора, които имат твърдо несъгласие с католическата църква и нейното разбиране на брака като тайнство, ще бъде небиблейско да се подчинят и да се оженят в католическа църква.

2) Бог счита двама души за женени, когато те са преминали през някаква официална брачна церемония. Подобно на съществуващият в много страни обичай, при който бащата дава своята дъщеря на сватбата, някои тълкуватели разбират, че Бог води Ева при Адам (Битие 2:22), когато Бог е изпълнил първата брачна „церемония.” В Йоан 2 глава Исус присъстваше на брачна церемония. Исус нямаше да посети това събитие, ако Той не одобряваше това, което се случва. Неговото присъствие на брачна церемония по никакъв начин не показва, че Бог изисква такава, но най-категорично показва, че брачната церемония е приемлива пред Божиите очи. Почти всяко общество в историята на човечеството е имало някакъв вид официална брачна церемония. Във всяко общество има събитие, действие, завет или заявление, което се признава като декларация, че един мъж и една жена са женени.

3) Бог счита двама души за женени в момента, когато бракът е консумиран със сексуален акт. Има хора, които твърдят, че ако мъж и жена имат секс, тогава Бог ги счита за женени. Този възглед не се основава на Библията. Основата за този аргумент е фактът, че сексуалният акт между съпруг и съпруга е максималното изпълнение на принципа „една плът” (Битие 2:24; Матей 19:5; Ефесяни 5:31). В този смисъл, сексуалният акт е последният „печат” върху брачния завет. Обаче, ако двама души са законно и церемониално женени, но по някаква причина не могат да осъществят полов акт, те пак се считат за женени.

Не е библейско да считаме за женени двама души, които са имали полов акт – но които не са спазили никакви други аспекти от брачен завет. Стихове като 1 Коринтяни 7:2 показват, че сексът преди брака е разврат. Ако сексуалният акт прави двама души женени, той не може да се приема за неморален, тъй като двойката ще се счита за женена в момента, когато влиза в сексуални отношения. Няма абсолютно никакво основание неженени хора да имат секс и след това да се обявят за женени и да твърдят съответно, че всички бъдещи сексуални взаимоотношения са морални и богоугодни.

И така, какво представлява бракът според Библията? Изглежда, че трябва да се спазват следните принципи: 1) Докато изискванията са основателни и не са срещу Библията, една двойка трябва да търси признание от държавата, каквото и да е то. 2) Двама души трябва да следват обществените и семейните обичаи, които обикновено се използват, за да признаят една двойка за „официално женена”. 3) Ако е възможно, двойката трябва да консумира брака също и сексуално, като изпълни физическия аспект на принципа „една плът”.

Какво се случва, ако един или повече от тези принципи не са изпълнени? Тази двойка все още ли се счита за женена пред Божиите очи? В края на краищата, въпросът е между двамата души и Бог. Бог познава техните сърца (1 Йоаново 3:20). Бог знае разликата между истински брачен завет и опита да се оправдае сексуалния разврат.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява бракът според Библията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries