settings icon
share icon
Въпрос

Как трябва християните да се отнасят към изменението на климата?

Отговор


Интересно е да се отбележи как фразата „изменение на климата" заменя „глобалното затопляне" като водещото клише на енвайроментализма. Някои учени/климатолози са сигурни, че човешката дейност, основно емисиите на парникови газове, оказва въздействие върху околната среда. Това, за което не са сигурни, е точно какво ще бъде въздействието. Преди две десетилетия страхът беше от „глобалното захлаждане" като основаната тактика за всяване на страх бяха предупрежденията за нова ледникова епоха. Въпреки че днес повечето учени/климатолози вярват, че основният риск е глобалното затопляне, несигурността е довела до използването на „изменението на климата" като по-слабо специфично предупреждение. По същество посланието на изменението на климата е това: емисиите на парниковите газове разрушават околната среда и въпреки че не сме сигурни какъв ще бъде ефектът, знаем, че ще бъде лош.

Климатолозите, еколозите, геолозите, т.н. единодушно признават, че земята е претърпяла значителни температурни/климатични изменения в миналото. Въпреки факта, че тези изменения на климата очевидно не били причинени от човешка дейност, много от тези същите учени са убедени, че човешката дейност е основната причина за днешното изменение на климата. Защо? Изглежда има три основни мотива.

Първо, някои наистина и напълно вярват, че емисиите на парникови газове причиняват изменение на климата. Те искрено изследват данните и правят заключение. Второ, някои се придържат към схващането за изменението на климата с почти религиозна страст. Мнозина от движението на енвайронменталистите са толкова завладяни от опазването на „майката земя", че те ще използват всеки аргумент да постигнат целта, без значение колко пристрастен и небалансирана е той. Трето, някои насърчават психозата за изменението на климата заради финансова изгода. Някои от най-силните поддръжници на законодателството относно изменението на климата са онези, които имат най-голяма финансова изгода от „зелените" закони и технологии. Преди да се възприеме нагласата за изменение на климата трябва да се признае, че не всеки, който я пропагандира, го прави въз основа на информираност и чисти мотиви.

Как тогава християните трябва да се отнасят към изменението на климата? Трябва да го разглеждаме скептично и критично, но същевременно честно и почтително. По-важно, обаче, християните трябва да погледнат на изменението на климата от библейска гледна точка. Какво казва Библията за изменението на климата? Не много. Вероятно най-близките примери на това, което би могло да се счете като изменение на климата, биха били катастрофите от последните времена, пророкувани в Откровение глави 6-18. Въпреки че тези пророчества нямат нищо общо с емисиите на парникови газове, а вместо това са резултатът от Божия гняв, който излива съд върху нарастващо покварения свят. Също християните трябва да помнят, че Бог е в контрол и че този свят не е нашият дом. Един ден Бог ще изтрие тази настояща вселена (2 Петрово 3:7-12) и ще я замени с Новото Небе и Новата Земя (Откровение 21-22). Колко усилие трябва да се направи за „спасението" на планета, която Бог накрая ще унищожи и ще я замени с планета толкова удивителна и чудесна, че сегашната земя бледнее в сравнение?

Има ли нещо погрешно да бъдеш „зелен"? Не, разбира се. Добро нещо ли е да се опитваш да намалиш твоя въглероден отпечатък? Разбира се, да. Струва ли си да се стремим да използваме соларни панели, вятърни мелници и други възобновяеми енергийни източници? Разбира се. Трябва ли някое от тези неща да бъде главният фокус на последователите на Исус Христос? Абсолютно не! Като християни нашият фокус трябва да бъде прогласяването на истината на Евангелието, посланието, което има силата да спасява души. Спасяването на планетата не е в нашата власт или отговорност. Изменението на климата може да бъде или да не бъде реално и може да бъде или да не бъде причинено от човека. Това, което знаем със сигурност, е че Бог е добър и суверенен и че планетата ще бъде наше обиталище дотогава докато Бог желае да бъде. Псалом 46:2-3: „Затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила, И планините се поместили всред моретата, Ако и да бучат и да се вълнуват водите им, И планините да се тресат от надигането им."

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как трябва християните да се отнасят към изменението на климата?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries