settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да стана Божие дете?

Отговор


“А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т. е. на тези, които вярват в Неговото име” (Йоан 1:12).

“Трябва да се родиш отново”

Исус не увери веднага Никодим, че ще отиде на небето, когато този религиозен водач го посети. Вместо това Исус каза: „Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство” (Йоан 3:3).

От първото си раждане човек наследява греховната природа, която води началото си от непокорството на Адам в Едемската градина. Не е нужно никой да учи едно дете как да съгрешава. То естествено следва своите погрешни желания, които го водят до такива грехове като лъжа, кражба и омраза. Вместо да бъде дете на Бога, то е дете на непокорство и на гняв.

„И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт [Сатана], на духа, който сега действа в синовете на непокорството; между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите и по естество сме били чеда на гнева, както и другите” (Ефесяни 2:1-3).

Като деца на гнева, ние заслужаваме да бъдем отделени от Бога в ада. Да благодарим все пак, че пасажът продължава: „Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос (по благодат сте спасени)” (Ефесяни 2:4-5).

Как ставаме съживени с Христос /новородени/ Божии деца? Трябва да приемем Исус!

Приеми Исус

“А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т. е. на тези, които вярват в Неговото име” (Йоан 1:12).

Този откъс ясно обяснява как да станем Божии деца. Трябва да приемем Исус като повярваме в Него. Какво трябва да вярваме за Исус?

Първо, трябва да признаем, че Исус е вечният Син на Бога, който стана човек. Роден чрез силата на Святия Дух от девицата Мария, Исус не наследи греховното естество на Адам. Затова Той е наречен втори Адам (1 Коринтяни 15:22). Ако единственото непокорство на Адам донесе на света проклятието на греха, то съвършеният живот на Христос може да изкупи нашия греховен живот. Нашият отговор трябва да бъде да се покаем (да се отвърнем от греха), като уповаваме, че Неговият съвършен живот ще ни пречисти.

Второ, трябва да имаме вяра в Исус като Спасител. Божият план беше да пожертва Своя съвършен Син на кръста, за да плати наказанието, което ние заслужаваме за нашите грехове: смъртта на Христос освобождава от наказанието и силата на греха онези, които Го приемат.

И накрая, трябва да следваме Исус като Господ. След като възкреси Христос като победител над греха и смъртта, Бог му даде цялата власт (Ефесяни 1:20-23). Исус води всички, които Го приемат; Той ще съди всички, които Го отхвърлят (Деяния 10:42).

Чрез Божията благодат, която ни дава покаяние и вяра в Спасителя и Господа, ние се раждаме отново за нов живот като Божии деца. Само тези, които приемат Исус – които не просто знаят за Него, но разчитат на Него за спасение, като му се покоряват като на Господар и Го обичат като върховна ценност – те стават Божии деца.

Стани дете на Бога

„А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т.е. на тези, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога” (Йоан 1:12-13).

Както ние не сме участвали в нашето естествено раждане, така не можем да родим себе си в Божието семейство чрез вършене на добри дела или като си измисляме своя собствена вяра. Както казват горните стихове, Бог е този, който „даде право”, според Неговата милостива воля. „Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца” (1 Йоаново 3:1). Така Божието дете няма нищо, за което да се гордее, но се хвали само с Господ (Ефесяни 2:8-9).

Едно дете пораства и започва да прилича на своите родители. По същия начин Бог иска децата Му да стават все повече и повече като Исус Христос. Макар съвършенството да е възможно само в небесата, едно дете на Бог няма да греши постоянно, без разкаяние. „Дечица, никой да не ви заблуждава: който върши правда, е праведен, както Христос е праведен. Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола. Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговият зародиш пребъдва в него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. По този начин се разпознават Божиите чеда и дяволските чеда; всеки, който не върши правда, не е от Бога, нито онзи, който не обича брат си” (1 Йоаново 3:7-10)

Нека да бъдем наясно: едно Божие дете не може да бъде „отхвърлено” заради съгрешаване. Но някой, който „практикува” грях (т.е. постоянно се наслаждава на греха без да се интересува от това да следва Христос, нито обръща внимание на Словото Му), показва, че той никога не е бил новороден. На такива хора Исус казва: „Ваш баща е дяволът и вие желаете да вършите похотите на баща си” (Йоан 8:44). Божиите деца, от друга страна, вече не жадуват за удоволствията на греха, но желаят да познават, обичат и прославят техния Баща.

Наградата за това, че си Божие дете, е неизмерима. Като деца на Бога, ние сме част от Неговото семейство (църквата), на нас е обещан дом в небесата, и ни е дадено право да се отнасяме към Бог в молитвите си като към Баща (Ефесяни 2:19; 1 Петрово 1:3-6; Римляни 8:15).

Откликнете на Божият призив за покаяние и повярвайте в Христос. Станете днес Божие дете!

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да стана Божие дете?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries