settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за капитализма?

Отговор


Речникът дефинира капитализъм като „икономическа система, характеризираща се с частна или корпоративна собственост на капитала, с инвестиции, които се определят от частно решение и с цени, производство и разпространение на стоките, които се определят основно от конкуренцията на свободния пазар“. Въпреки че Библията не споменава капитализма поименно, тя говори доста за икономически въпроси. Например цели части на книга Притчи и много от притчите на Исус разглеждат икономически въпроси. От тях научаваме какво трябва да бъде нашето отношение към богатството и как трябва християнинът да борави със своите финанси. Библията също ни дава описание на човешката природа, което ни помага да оценим възможния успех и провал на дадена икономическа система в обществото.

Тъй като икономиката е област, където се случва голяма част от всекидневния ни живот, трябва да я оценяваме от библейска гледна точка. Когато използваме Библията като наша рамка, можем да започнем да изграждаме модела за управление и икономика, която освобождава човешкия потенциал и ограничава човешката греховност. В Битие 1:28 Бог казва да подчиним земята и да владеем над нея. Една страна от това е, че хората могат да притежават собственост, в която могат да упражняват властта си. Тъй като имаме както воля, така и права за частна собственост, можем да приемем, че трябва да имаме свободата да разменяме тези права на частна собственост на свободния пазар, където стоките и услугите могат да бъдат разменяни.

Обаче, заради опустошенията на греха много части на света са станали места на разложение и оскъдица. И въпреки че Бог ни е дал господство на Неговото творение, трябва да бъдем добри настойници на ресурсите на наше разположение. Исторически системата на свободната предприемчивост е осигурила най-голямото количество свобода и най-ефективните придобивки от всяка някога измислена икономическа система. Дори така християните често се чудят дали могат да подкрепят капитализма. По същество користта се възнаграждава в свободната капиталистическа система. Но дори благовестието привлича нашата корист, защото имаме користен интерес да приемем Исус Христос като наш спасител, за да си осигурим вечна съдба.

От християнска гледна точка основата на частната собственост стои в нашето създаване по Божи образ. Можем да правим избор относно собствеността, която можем да разменяме в пазарната система. Но понякога желанието за частна собственост израства от нашата греховност. Съответно нашата греховна природа също създава мързел, небрежност и леност. Фактът е, че икономическата справедливост може най-добре да бъде постигната, ако всеки човек отговаря за своята собствена производителност.

Исторически капитализмът има редица предимства. Той е освободил икономическия потенциал. Той също е осигурил зараждането на голяма политическа и икономическа свобода. Когато правителството не контролира пазарите, тогава има икономическа свобода, която да бъде включена в множество предприемачески дейности. Капитализмът също е довел до голяма политическа свобода, тъй като след като ограничим ролята на правителсвото в икономиката, ограничаваме обхвата на правителството и в други области. Не е случайно, че повечето от страните с най-голяма политическа свобода обикновено имат и голяма икономическа свобода.

Обаче, християните не могат и не трябва да одобряват всяка страна от капитализма. Например, много защитници на капитализма поддържат гледище, известно като утилитаризъм, което се противопоставя на представата за библейските абсолютни истини. Разбира се, трябва да отхвърлим тази философия. Също има някои икономически и морални въпроси, които трябва да се разгледат. Въпреки че има някои валидни икономически критики на капитализма като монополите и страничните продукти на замърсяването, те могат да бъдат контролирани от ограничен правителствен контрол. И когато капитализмът е мъдро контролиран, той създава важен икономически просперитет и икономическа свобода за своите хора.

Един от основните морални аргументи срещу капитализма е алчността, поради която мнозина християни се чувстват несигурни относно системата на свободната предприемчивост. Критици на капитализма спорят, че тази система прави хората алчни. Но тогава трябва да попитаме дали капитализмът прави хората алчни или дали вече имаме алчни хора, които използват икономическата свобода на капиталистическата свобода да постигнат своите цели? В светлината на библейското описание на човешката природа (Еремия 17:9), последното предположение изглежда по-вероятно. Тъй като хората са грешни и егоистични, някои ще използват капиталистическата система да задоволят своята алчност. Но това не е толкова критика към капитализма, колкото осъзнаване на човешкото състояние. Целта на капитализма не е да промени лошите хора, а да ни предпази от тях. Капитализмът е система, в която лошите хора могат да нанесат най-малко вреда, а добрите хора имат свободата да вършат добри дела. Капитализмът работи добре с напълно морални хора. Но той също функционира със себични и алчни хора.

Важно е да осъзнаем, че има разлика между користта и себичността. Всички хора имат користни интереси, които могат да работят по начини, които не са себични. Например, наш користен интерес е да получим работа и да печелим приход, за да поддържаме семейството си. Можем да направим това по начини, които не са себични. За разлика, други икономически системи като социализмът пренебрегват библейските дефиниции за човешката природа. В резултат, те позволяват икономическата власт да бъде централизирана и концентрирана в ръцете на малцина алчни хора. Онези, които се оплакват от влиянието, което големите корпорации имат върху живота ни, трябва да разгледат социалистическата алтернатива, където малцина правителствени бюрократи контролират всеки аспект от живота ни.

Въпреки че алчността е понякога очевидна в капиталистическата система, трябва да разберем, че това не е поради системата – това е, тъй като алчността е част от човешката греховна природа. Решението стои не в промяната на икономическата система, а в промяната на човешкото сърце чрез силата на благовестието за Исус Христос.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за капитализма?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries