settings icon
share icon
Въпрос

Защо Бог заповядал изтребването/геноцида на ханаанците, включително жените и децата?

Отговор


В 1 Царе 15:2-3 Бог заповядал на Саул и израилтяните: „Така казва Господ на Силите: Забелязал съм онова, което стори Амалик на Израиля, как му се възпротиви на пътя, когато идеше от Египет. Иди сега та порази Амалика, обречи на изтребление всичко, що има, и не го пожали; но избий мъж и жена, дете и бозайниче, говедо и овца, камила и осел". Бог заповядал подобни неща, когато израилтяните нахлували в Обетованата земя (Второзаконие 2:34; 3:6; 20:16-18). Защо Бог би накарал израилтяните да изтребят цяла група хора, включително жените и децата?

Това е труден въпрос. Не разбираме напълно защо Бог би заповядал такова нещо, но се доверяваме на Бог, че Той е справедлив – и признаваме, че сме неспособни напълно да разбираме суверенния, безкраен и вечен Бог. Когато разглеждаме трудни въпроси като този, трябва да помним, че Божиите пътища са по-високи от нашите и Неговите мисли са по-високи от нашите (Исая 55:9; Римляни 11:33-36). Трябва да желаем да се доверяваме на Бог и да имаме вяра в Него, дори когато не разбираме Неговите пътища.

За разлика от нас, Бог знае какви биха били резултатите, ако Израил не унищожи напълно амаличаните. Ако Израил не изпълни Божиите заповеди, амаличаните ще се върнат обратно да причиняват беди на израилтяните в бъдеще. Саул заявил, че е убил всеки освен амаликския цар Агаг 1 Царе 15:20). Очевидно Саул лъжел – само двадесет години по-късно имало достатъчно амаличани да пленят Давид и семействата на неговите хора (1 Царе 30:1-2). След като Давид и неговите хора нападнали амаличаните и освободили своите семейства, 400 амаличани избягали. Ако Саул беше изпълнил заповяданото му от Бог, това нямаше да се случи. Няколко стотин години по-късно наследник на Агаг, Аман, се опитал да унищожи целия еврейски народ (вижте книга Естир). Така Сауловото непълно подчинение почти довело до разрушаването на Израил. Бог знаел какво ще се случи и затова Той наредил предварително унищожението на амаличаните.

По отношение на ханаанците Бог заповядал: „А от градовете на тия люде, които Господ твоят Бог ти дава за наследство, да не оставиш живо нищо, което диша, но да ги обречеш на изтребление ; хетейците, аморейците, ханаанците, ферезйците, евейците и евусейците, според както Господ твоят Бог ти заповяда; за да не ви научат да правите според всичките мерзости, които те са правили за боговете си, и така да съгрешите против Господа вашия Бог". (Второзаконие 20:16-18). Израилтяните се провалили и в тази задача и се случило точно това, което Бог казал, че ще се случи (Съдии 2:1-3; 3 Царе 11:5; 14:24; 4 Царе 16:3-4). Бог не наредил унищожението на тези народи да бъде жестоко, а за да предотврати да се случи дори по-голям грях в бъдеще.

Сигурно най-тежката част от тези заповеди от Бог е, че Бог е заповядал и смъртта на деца и бебета. Защо Бог би заповядал смъртта на невинни деца? (1) Децата не са невинни (Псалом 51:5; 58:3). (2) Тези деца вероятно биха пораснали като последователи на греховните религии и практики на своите родители. (3) Като завършил живота им като деца Бог им позволил да влязат в рая. Силно вярваме, че всички деца, които умират, са приети в рая по благодатта и милостта на Бог (2 Царе 12:22-23; Марк 10:14-15; Матей 18:2-4).

Отново отговорът не се занимава напълно с тези въпроси. Нашият фокус трябва да бъде върху доверяването на Бог, дори когато не разбираме Неговите пътища. Също трябва да помним, че Бог гледа на нещата от вечна перспектива, и че Неговите пътища са по-високи от нашите. Бог е справедлив, праведен, свят, любящ, милостив и благ. Как Неговите характеристики работят заедно може да бъде загадка за нас – но това не означава, че Той не е този, който Библията провъзгласява, че е.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо Бог заповядал изтребването/геноцида на ханаанците, включително жените и децата?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries