settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява калвинизмът и дали е библейски? Какви са петте точки на калвинизма?

Отговор


Петте точки на калвинизма могат да бъдат обобщени с акронима TULIP. Цялостна греховност (Total depravity); Безусловен избор (Unconditional election); Ограничено изкупление (Limited atonement); Неустоима благодат (Irresistible grace); Постоянство на светиите (Perseverance of the saints). Ето ги определенията и библейските препратки, които използват калвинистите, за да защитават своите вярвания:

Цялостна греховност – в резултат от грехопадението на Адам цялото човечество е засегнато; цялото човечество е мъртво в прегрешения и грехове. Човекът е неспособен да се спаси (Битие 6:5; Еремия 17:9; Римляни 3:10-18).

Безусловен избор – тъй като човекът е мъртъв в греха, той е неспособен да инициира отклик на Бог; следоветелно във вечното минало Бог избрал определени хора за спасение. Изборът и предупределеността са безусловни; те не са основани на човешкия отговор (Римляни 8:29-30;9:11; Ефесяни 1:4-6, 11-12), защото човек е неспособен да откликне, нито иска да го направи.

Ограничено изкупление – тъй като Бог определил определени хора да бъдат спасени в резултат от Божия безусловен избор, Той е определил, че Христос ще умре само за избраните. Всички, които Бог е избрал и за които Христос е умрял, ще бъдат спасени (Матей 1:21; Йоан 10:11; 17:9; Деяния 20:28; Римляни 8:32; Ефесяни 5:25).

Неустоима благодат – тези, които Бог е избрал, ги привлича към Себе Си чрез непреодолима благодат. Бог кара човек да желае да дойде при Него. Когато Бог призове, човек откликва (Йоан 6:37, 44; 10:16).

Постоянство на светиите – точните хората, които Бог е избрал и привлякъл към Себе Си чрез Светия Дух, ще устоят във вярата. Никой, който Бог е избрал, няма да бъде изгубен; те са вечно сигурни (Йоан 10:27-29; Римляни 8:29-30; Ефесяни 1:3-14).

Въпреки че всички тези учения имат библейска основа, мнозина отхвърлят някои от тях. Така наречените „калвинисти в четири точки“ приемат цялостната греховност, безусловния избор, неустоимата благодат и постоянство на светиите като библейски доктрини. Човекът определено е греховен и неспособен да повярва в Бог сам. Бог избира хора въз основа само на Своята воля – изборът не се основава на никакво достойнство на избрания човек. Всички, които Бог е избрал, ще повярват. Всички, които са истински новородени, ще постоянстват в своята вяра. По отношение на ограниченото изкупление, обаче, калвинистите в четири точки вярват, че изкуплението е неограничено като спорят, че Исус е умрял за греховете на целия свят, не само за греховете на избраните. „Той е умилостивението за нашите грехове, но не само за нашите, а и за греховете на целия свят“ (1 Йоаново 2:2). Други стихове срещу ограниченото изкупление са Йоан 1:29; 3:16; 1 Тимотей 2:6 и 2 Петрово2:1.

Калвинистите в пет точки, обаче, намират проблеми в калвинизма в четири точки. Първо, те спорят, ако цялостната греховност е вярна, тогава неограниченото изкупление не може изобщо да бъде вярно, защото, ако Исус е умрял за греховете на всеки човек, тогава дали Неговата смърт е приложима към човека или не е, зависи от това дали този човек „приема“ Христос или не го приема. Но както видяхме от горното описание на цялостната греховност, човек в своето естествено състояние няма никаква способност да избере Бог, нито иска да го направи. В допълнение, ако неограниченото изкупление е вярно, тогава адът е пълен с хора, за които Христос е умрял. Той е пролял напразно кръвта си за тях. За калвинистите в пет точки това е немислимо. Моля, забележете: тази статия е само кратко резюме на петте точки на калвинизма. За по-дълбок поглед, моля посетете следните страници: Цялостна греховност, Безусловен избор, Ограничено изкупление, Неустоима благодат и Постоянство на светиите.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява калвинизмът и дали е библейски? Какви са петте точки на калвинизма?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries