settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава да бъдеш новороден християнин?

Отговор


Какво означава да бъдеш новороден християнин? Класическият пасаж от Библията, който отговаря на този въпрос, е Йоан 3:1-21. Там се описва как Господ Исус Христос разговаря с Никодим – виден фарисей и член на Синедриона (Върховното събрание и съдилище на евреите). Никодим отива при Исус през нощта, тъй като иска да му зададе някои въпроси.

Докато разговаря с Никодим, Исус му казва: “Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отгоре (отново), не може да види Божието царство.” Никодим Му каза: “Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?” Исус отговори: “Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. Не се чуди, че ти казах: трябва да се родите отгоре…” (Йоан 3:3-7).

Словосъчетанието “новороден” буквално означава “роден отгоре”. Никодим истински се нуждае от нещо; нуждае се от ново сърце – от духовна трансформация. Новорождението е Божие дело, при което се вменява вечен живот на човека, който вярва (II Коринтяни 5:17; Тит 3:5; I Петрово 1:3; I Йоан 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). В Йоан 1:12, 13 се посочва, че “новорождението” съдържа в себе си и идеята да “станеш Божие дете” чрез вяра в името на Исус Христос.

И тук някак естествено възниква въпросът: “Защо е нужно на човека да се новоражда?” В Ефесяни 2:1 апостол Павел казва: “И съживи вас, които бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове…” В Посланието си към Римляните 3:23 апостолът пише: Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.” Ето защо човек е нужно да се новороди – за да му бъдат простени греховете и за да има взаимоотношения с Бога.

Как става това? В Ефесяни 2:8, 9 се заявява: “Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами себе си; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой.” Когато някой бъде “спасен”, тогава той/тя се новоражда, бива духовно обновен и става Божие дете съгласно новото си рождено право. Да се “новородиш духовно” означава да се довериш на Исус Христос, Който плати наказанието за греха, като умря на кръста. “Затова, ако е някой в Христос, той е ново създание…” (II Коринтяни 5:17а)

Ако си се доверил на Господ Исус Христос като твой Спасител, ще се замислиш върху това, което Святият Дух ти подсказва, като ти говори на сърцето? Ти трябва да се новородиш. Ще се молиш ли с молитва на покаяние? Искаш ли още днес да станеш ново създание в Христос? “А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, т.е. на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, но от Бога” (Йоан 1:12-13).

Ако искаш да приемеш Исус Христос като твой Спасител, тук ти предлагаме една примерна молитва. Казването на тази молитва или на която и да било друга молитва няма да те спаси. Единствено вярата в Исус Христос може да те спаси от греховете ти. Тази молитва е просто начин да изразиш пред Бога вярата си в Него и да Му благодариш за спасението, което ти дава. “Боже, знам, че съм съгрешил/а срещу Теб и заслужавам да бъда наказан/а. Но Исус Христос пое наказанието, което аз заслужавах, така че чрез вяра в Него да ми бъде простено. Аз обръщам гръб на греха си и поставям доверието си в Теб за спасението ми. Благодаря Ти за Твоята прекрасна благодат и простителност, за дара на вечния живот! Амин!”

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава да бъдеш новороден християнин?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries