settings icon
share icon
Въпрос

Възможна ли е новородена девственост?

Отговор


Новородената девственост е твърдението, че след като е правил секс човек може да бъде възствановен в истинската девственост чрез духовно възобновяване, давайки обет за сексуална чистота до брака и молейки Бог за прошка. Някои жени са възприели идеята за новородена девственост толкова далеч, че те действително се подлагат на хирургична операция, за да се възстановят физически към „девственост", физическо/сексуално състояние.

Натискът върху някои християнки да станат „новородени девственици" най-вероятно се дължи на страха от осъждане от християнските братя и сестри или може би на страх, че Бог няма да приеме човек, който е имал предбрачен секс, освен ако тя не предприеме стъпки да стане „новородена девственица". Никоя от тези причини не трябва да бъде безпокойство, защото Бог предлага прошка и благодат на всички, които помолят с искрено сърце (1 йоаново 1:9). Не се нуждаем да възстановяваме за себе си това, което Бог вече е възстановил в нас духовно.

Библията казва, че когато сме новородени, ние сме нови създания, нашето старо същество е мъртво и си е отишло и имаме нов живот, даден ни от Светия Божи Дух (2 Коринтяни 5:17). Това означава, че Бог избира повече да не помни нашите минали прегрешения (Еремия 31:34), включително загубването на девствеността преди брака. Нашите грехове са толкова далеч от нас колкото е изток от запад (Псалом 103:12). Няма абсолютно никакво съмнение, че Бог ще прости секса преди брака. Божията любов към човека не намалява поради грешките, направени от човека.

Обаче, въпреки че нашите грехове повече не се броят срещу нас, те са все още много реални и все още носят земни последствия. Веднъж след като актът е направен, той е направен. Следователно, не е възможно да поискаме физическа новородена девственост, точно както не е възможно да отменим последствията от всички други грехове, които извършваме. Това, което можем да оставим назад, обаче, са чувствата на вина, свързани с извършването на предбрачен секс. Този вид вина може да ни накара да се съмняваме в силата на Божията прошка, защото ние не можем да простим на себе си. Можем да бъдем тиранизирани от нашите емоции и да се чувстваме твърде лоши, за да ни бъде простено. Има няколко причини за това. Първо, съвестта говори срещу прошката. Съвестта се занимава с вината и осъждането, а не с благодатта и милостта. Второ, Сатаната е „обвинителят на нашите братя" (Откровение 12:10) и той ще направи всичко, което може, за да замъгли любовта и милостта на Бог. Но Сатаната е лъжец и бащата на лъжите (Йоан 8:44). Щом като приемем, че е в негова полза да ни държи приковани от нашите чувства на вина, можем да отхвърлим лъжите му, да се придържаме към обещанията на Писанието, истински да вярваме, че сме умрели за греха, и да започнем да живеем за Бог в Христа (Римляни 6:11).

Помислете за апостол Павел – изгарящ от ярост срещу Христос и „като дишаше още заплахи и убийство срещу учениците на Господа" (Деяния 9:1),изпълнен с богохулство и нечестие, въпреки това Бог му прости и направил Павел Свой избран съд да проповядва Евангелието на целия свят. Павел казва на коринтяните, че въпреки че някои от тях са идолопоклонници, прелюбодейци, малакийци, мъжеложници, крадци, пияници, хулители и грабители (1 Коринтяни 6:9-12), все пак чрез безкрайната доброта и свободна благодат на Бог те били измити от калта и вината на техните грехове, оправдани от праведността на Христос, осветени от Духа на Христа и украсени със скъпоценната благодат на Христос, святи и съвършени пред погледа на Бог. Като познаваме Божията прошка в Христос, как можем изобщо да се придържаме към нашите чувства на вина?

Вместо да търсим новородена девственост, християнин/християнка, който/която е направил/а грешката на секс преди брака, трябва да се посвети на Бога и да се въздържа от сексулни взаимоотношения преди брака. Искането на новородена девсвеност не е библейско. Вярата с цяло сърце в Божията пълна прошка и да направиш избора да живееш праведно и по начин, който Му е угоден – това е библейско.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Възможна ли е новородена девственост?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries