settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за смесените семейства?

Отговор


Смесените християнски семейства стават все по-често срещани. Бог цени много високо семейството и грижата и подкрепата един за друг. Мъжете трябва да управляват семействата си добре и да възпитават деца, които да ги уважават (1 Тимотей 3:4). Жената трябва да учи другите какво е добро, да се държи скромно и покорно и да обучава по-младите жени как да обичат съпрузите и децата си (Тит 2:3-5). Грижата за нашите близки е от изключително значение, особено тези, които живеят в нашето домакинство (1 Тимотей 5:8). Децата трябва да бъдат послушни и да почитат родителите си, стига родителите да не искат от децата да правят нещо против Божията воля (Ефесяни 6:1-3). Когато децата пораснат, те носят отговорността да се отплатят на родителите си като се грижат за тях в старостта им (1 Тимотей 5:4). Тези принципи се прилагат към всички семейства, независимо дали са смесени или не.

Единственото взаимоотношение, което е с по-голяма важност от брака, е това с Бога. Когато Той заема централно място в един брак, Той автоматично ще стане и център на семейството. Бог е създал Адам и Ева като първите съпруг и съпруга. Той е създал Ева от реброто на Адам, което ни показва пример как мъжете и жените трябва да напуснат баща си и майка си и да се съединят завинаги, неразделно (Битие 2:24; Матей 19:5). Колкото по-силно е брачното единство, толкова по-силно ще бъде цялото семейство.

Когато две семейства се съберат, за да образуват едно смесено семейство, те идват от различни домакинства с различни правила, различни традиции и различни начини на работа. От решаващо значение е децата да бъдат подпомогнати през огромните промени, които ще преживеят по време на прехода към нов, смесен семеен живот. Сътрудничеството, търпението и комуникацията ще бъдат ключови. Децата трябва да се чувстват приети и сигурни в любовта и на родителя, и на втория родител. Правилата за дисциплина трябва да бъдат установени и прилагани справедливо за всички деца.

Когато има доведено семейство, често има разпределяне на времето, когато детето или децата посещават биологичния родител, който не е част от семейството. Опитайте се да поддържате добри отношения с другите родители и, ако е възможно, имайте една и съща стратегия за дисциплина/домакински задължения/правила и в двете къщи. Направете домакинството структурирано и предвидимо. Винаги трябва да се подкрепяме един друг; Исус е разчитал на Своя „пастрок” Йосиф за приятелство и подкрепа. Исус е осъзнавал необходимостта от система за подкрепа (Матей 26:38), както и необходимостта от лично време, за да се възстанови духовно. В едно семейство винаги трябва да окуражаваме и повдигаме духа на другите. Ние също трябва да бъдем добър пример за благочестие и да се държим почтено и със страх от Господа.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за смесените семейства?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries