settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава богохулство?

Отговор


Да богохустваш означава да говориш с презрение за Бог или да бъдеш предизвикателно непочтителен. Богохулството е устно или писмено упрекване на името, характера, работата или качествата на Бог.

Богохулството било сериозно престъпление в закона, даден от Бог на Мойсей. Израилтяните трябвало да се покланят и да се подчиняват на Бога. В Левит 24:10–16 един човек похулил името на Бог. За евреите името не било просто удобен етикет. Това било символично представяне на характера на човек. Човекът в Левит, който похулил Божието име, бил убит с камъни.

Исая 36 разказва историята на Сенахирим, цар на Асирия, и неговия опит да деморализира Йерусалим, преди да атакува. След като посочи многобройните победи на Асирия, той казва: „Кои измежду всички богове на тези страни са избавили земята си от моята ръка, за да избави Йехова Йерусалим от ръката ми? “ (Исая 36:20). Сенахерим извършил богохулство, като предположил, че Бога на Израел е същия като фалшивите богове на околните народи. Царят на Юда, Езекия, посочва това богохулство в своята молитва към Бога, в която моли Бог да ги избави с цел да защити собствената Си чест (Исая 37:4, 17). И точно това направил Бог. Исая 37:36-37 обяснява: „Тогава излезе ангел ГОСПОДЕН и порази сто осемдесет и пет хиляди души в асирийския стан; и когато хората станаха на сутринта, ето, всички онези бяха мъртви трупове. И така асирийският цар Сенахирим си тръгна и отиде, върна се и живееше в Ниневия." По-късно Сенахериб е убит в храма на своя бог Нисрох (Исая 37:38).

Последователите на Бог са отговорни да бъдат сигурни, че тяхното поведение не съблазнява другите да хулят Бог. В Римляни 2:17-24 Павел укорява онези, които твърдят, че са спасени чрез закона, но все още живеят в грях. Използвайки Исая 52:5, Павел им казва: „ Питам това, защото според както е писано, поради вас се хули Божието име между езичниците. “ (стих 24). В 1 Тимотей 1:20 Павел обяснява, че е предал двама фалшиви учители на Сатана, за да бъдат „научени да не богохулстват“; за да се спре, разпространяването на фалшива доктрина и отвеждането на Божия народ в заблуждение, което също е вид богохулство.

Исус говори за специален вид богохулство – хула срещу Светия Дух – извършено от религиозните водачи по Негово време. Ситуацията е, че фарисеите били очевидци на чудесата на Исус, но те приписвали работата на Светия Дух на демони (Марк 3:22-30). Тяхното представяне на святото като демонично било преднамерено, обидно отхвърляне на Бога и било непростимо.

Най-значимото обвинение в богохулство било това, което се оказва напълно невярно. За престъплението богохулство свещениците и фарисеите осъждат Исус (Матей 26:65). Те разбраха, че Исус твърди, че е Бог. Това наистина би било укор за Божия характер — в случай, че не е истина. Ако Исус беше просто човек, който твърди, че е Бог, Той щеше да бъде богохулник. Въпреки това, като Второ лице на Троицата, Исус е могъл наистина да претендира за божественост (Филипяни 2:6).

Факт е, че всеки път, когато правим или казваме нещо, което дава на другите фалшиво представа за славата, святостта, авторитета и характера на Бог, ние извършваме богохулство. Всеки път, когато се държим погрешно в позицията си на Божии деца, ние вредим на Неговата репутация. За щастие Исус прощава дори греха на богохулството. Петър атакува целта на Исус (Матей 16:22), Павел се опитва да накара другите да богохулстват (Деяния 26:9-18), а собствените братя на Исус го смятат за луд (Марк 3:21). Всички се покаяха и на всички им бе простено.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава богохулство?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries