settings icon
share icon
Въпрос

Какво има предвид Библията с връзването и развързването?

Отговор


В Матей 16:19 Библията учи концепцията за „връзване и развързване”: „Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.” В този стих Исус говори директно на апостол Петър и косвено на останалите апостоли. Думите на Исус означават, че Петър ще има правото сам да влезе в Божието царство, и че ще има общата власт да отваря небесното царство за всички вярващи и да го затваря за невярващите. Книгата Деяния на апостолите ни показва този процес в действие. Чрез своята проповед на деня Петдесятница (Деяния 2:14-40), Петър отвори вратата на царството за пръв път. Изразите „връзвам” и „развързвам” бяха често срещани в юдейската правна фразеология, и означаваха, че обявяват нещо за забранено или за разрешено.

Петър и останалите ученици щяха да продължат Христовото дело на земята като проповядват евангелието и обявяват Божията воля на хората и те бяха въоръжени със същата власт, която Той притежаваше. В Матей 18:18 категорично се говори за връзването и развързването в контекста на църковната дисциплина. Апостолите не узурпират Христовото господство и власт над индивидуалните вярващи и тяхното вечно призвание, но упражняват властта да дисциплинират и, ако е необходимо, да отлъчват непокорни членове на църквата.

Христос в небесата ратифицира това, което се върши на земята в Неговото име и в покорство на Неговото Слово. В Матей 16:19 и 18:18 синтаксисът на гръцкия текст изяснява значението. Това, което връзвате на земята вече е било вързано в небесата. Това, което развързвате на земята, вече е било развързано в небесата. С други думи, Исус в небесата развързва властта на Своето Слово, когато то излиза на земята за изпълнението на своите цели.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво има предвид Библията с връзването и развързването?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries