settings icon
share icon
Въпрос

Какво е библейско богословие?

Отговор


Библейското богословие е изучаването на библейските учения, подредени според тяхната хронология и исторически произход. За разлика от систематичното богословие, което категоризира доктрината според конкретни теми, библейското показва разгръщането на Божието откровение с движението му през историята. Библейското богословие може да се стреми да изолира и изрази богословските учения на конкретна част от Писанието, като теологията на Петокнижието (първите пет книги от Стария Завет) или теологията, съдържаща се в писанията на Йоан и т.н. Или може да се съсредоточи върху определен период от време, като теологията на годините на обединеното царство. Друг клон на библейското богословие може да изучава определен мотив или тема в Библията: изследване на „остатъка“, например, може да търси как този мотив е въведен и развит в Писанието.

Мнозина отдават признание на Йохан Габлер, немски библеист, полагащ началото на областта на библейското богословие. Ставайки професор през 1787 г., Гейблер призовава за рязко разграничаване между догматичното (систематично или доктринално) богословие и библейското богословие. За Габлер библейското богословие трябва да бъде строго историческо изследване на онова, в което се е вярвало и преподавало през различните периоди на библейската история, независимо от съвременните деноминационни, доктринални, философски или културни съображения. Като цяло принципите, които Габлер отстоява, са верни и той влияе върху развитието на библейската теология в продължение на много години напред.

Трябва обаче да се отбележи, че не съществува такова нещо като изучаване на Библията с пълна обективност. Всеки преводач поставя определени предпоставки към задачата. Тези пристрастия оказват значително влияние върху процеса на тълкуване на Писанията. В резултат на това полето на библейското богословие се проверява с всяко мислимо мнение и вариация на това, което учи Библията. Библейското богословие е напълно зависимо от херменевтиката на богослова. Методите, използвани при тълкуването на Писанието, са от решаващо значение за библейската теология. Библейската теология на човек не може да бъде по-добра от методите, които той използва за тълкуване на Писанието.

Ето основната разлика между систематичното и библейското богословие: систематичното богословие пита: „Какво казва Библията като цяло за ангелите?“ и след това изследва всеки пасаж, който касае ангелски същества, прави заключения и организира цялата информация в едно тяло от истина, наречено „ангелология“. Крайният продукт е съвкупността от Божията разкрита истина по въпроса от Битие до Откровение.

Библейската теология пита: „Как се е развивало нашето разбиране за ангелите през библейската история?“ и след това започва с учението на Петокнижието за ангелите и проследява прогресивното откровение на Бог за тези същества в цялото Писание. По пътя си библейският богослов прави изводи за това как мисленето на хората за ангелите може да се е променило с разкриването на все повече и повече истина. Заключението на такова изследване е, разбира се, разбирането на това, което Библията казва за ангелите, но също така поставя това знание в контекста на „по-голямата картина“ на цялото Божие откровение. Библейската теология ни помага да възприемаме Библията като единно цяло, а не като колекция от несвързани доктринални точки.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е библейско богословие?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries