settings icon
share icon
Въпрос

Кога една доктрина може да се счита за истински библейска?

Отговор


Доктрина може да се счита за истински библейска само когато изрично фигурира в Библията. Въпросът може да бъде небиблейски ( различаващ се от Библейските учения), извънбиблейски ( фигурира извън или не е споменат в Библията), библейски базиран (свързан с ученията на Библията) или библейски.

Небиблейска доктрина е всяко учение, което се противопоставя на ясното библейско учение. Например вярването, че Исус е съгрешил, е небиблейско. Това е в пряк контраст с това, което Библията учи на много места, включително Евреи 4:15: „Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях. “

Извънбиблейска доктрина би била всяко учение, което не фигурира пряко в Библията. Тя може да бъде или добра, или лоша. Например гласуването на демократични избори е положителна практика, но не е изрично заповядано в Библията. Спазването на определени празници често не е нито добро, нито лошо: „Някой уважава един ден повече от друг ден; а друг човек уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум. “(Римляни 14: 5). Всяко учение за спазването на Великия пост например е извънбиблейско.

Други учения могат да се основават на библейски принципи, но въпреки това не фигурират директно в Библията. Например пушенето никога не се споменава в Библията. И все пак можем да твърдим, че тази практика трябва да се избягва, основавайки се на 1 Коринтяни 6: 19-20, „Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, Който е във вас, Когото имате от Бога? И вие не сте свои си, защото сте били купени с цена; затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии." Когато се прилага библейски принцип, можем уверено да го преподаваме като доктрина, основана на Библията.

Следователно библейските доктрини са учения, изрично фигуриращи в Библията. Примерите за това включват Божието творение на небето и земята (Битие 1: 1), греховността на всички хора (Римляни 3), девическото раждане на Исус (Матей 1: 20-25; Лука 1: 26-38), физическа смърт и буквално възкресение на Исус (1 Коринтяни 15: 3-11), спасение само с благодат само чрез вяра (Ефесяни 2: 8-9), вдъхновението на Писанието (2 Тимотей 3: 16-17) и много други .

Проблемите възникват, когато хората объркват тези категории. Например да се учи, че раждането на девицата е незадължителна доктрина, в която християните са свободни да вярват или не вярват, означава да отхвърлиш основното учение на Библията. Това представя библейската доктрина като несъществена. Тогава възникват и такива, които представят извънбиблейски учения, сякаш са библейски доктрини. Мненията и предпочитанията на човек получават тежестта на Божия закон; това се случва понякога по отношение на облеклото, музикалния стил и избора на храна. Когато „Този народ Ме почита с устните си, но сърцето им стои далеч от Мен. Обаче напразно Ме почитат, като преподават за поучение човешки заповеди. “ (Марк 7: 7), ние ставаме като фарисеите, които Исус категорично осъжда.

Нашата цел трябва да бъде да говорим ясно и твърдо, когато Писанието е ясно. По извънбиблейските въпроси трябва да внимаваме и да избягваме догматизма. И както мнозина казват: в същественото -единство; в несъщественото - разнообразие; във всички неща, благотворителност.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кога една доктрина може да се счита за истински библейска?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries