settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за вярата?

Отговор


Евреи 11:1 ни казва, че вярата е „даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, убеденост в неща, които не виждаме". Може би никой друг компонент на християнския живот не е по-важен от вярата. Не можем да я купим, да я продаваме или да я даваме на приятелите си. Така че какво е вярата и каква роля играе тя в християнския живот? Речникът определя вярата като „вярването в, отдадеността на или доверяването на някого или нещо, особено без логическо доказателство". Той също определя вярата като „вярването в и отдадеността на Бог". Библията има много повече да каже за вярата и колко важна е тя. Всъщност тя е толкова важна, че без вяра не можем да бъдем с Бог и е невъзможно да Го удовлетворим (Евреи 11:6). Вярата е вярването в единия, истински Бог без действително да Го виждаме.

Откъде идва вярата? Вярата не е нещо, което извикваме сами, нито е нещо, с което сме родени, нито е резултат от усърдие в изучаването или преследването на духовното. Ефесяни 2:8-9 изяснява, че вярата е дар от Бога, не защото го заслужаваме, спечелили или сме достойни да го имаме. Тя не е от нас; тя е от Бог. Тя не се придобива чрез нашата сила или свободна воля. Просто я получаваме от Бог заедно с Неговата благодат и милост според Неговия свят план и цел и поради това Той получава цялата слава.

Защо да имаме вяра? Бог е измислил начин да различава между тези, които Му принадлежат, и онези, които не Му приндлежат, и той се нарича вяра. Много просто, нуждаем се от вяра, за да удовлетворим Бог. Той ни казва, че Му харесва да вярваме в Него, въпреки че не можем да Го видим. Ключова част от Евреи 11:6 ни казва, че „Той възнаграждава тия, които го търсят". Това не ни казва, че имаме вяра в Бог, само за да получим нещо от Него. Обаче, Бог обича да благославя онези, които се покоряват и са верни. Виждаме съвършен пример за това в Лука 7:50. Исус води разговор с грешница, когато дава пример защо вярата толкова възнаграждава. „Твоята вяра те спаси; иди си с мир." Жената вярвала в Исус Христос с вяра и Той я възнаградил за това. Накрая, вярата е това, което ни поддържа до края, като знаем, че ще бъдем на небето с Бог през цялата вечност. „Когото любите без да сте Го видели, в Когото вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като получавате следствието на вярата си, спасението душите си." (1 Петрово 1:8-9).

Примери на вяра. Евреи глава 11 е известна като „глава на вярата", защото в нея са описани велики дела на вяра. С вяра Авел поднесъл на Господ удовлетворителна жертва (стих 4); с вяра Ной приготвил ковчега навреме, когато дъждът бил неизвестен (стих 7); с вяра Авраам напуснал дома си и се подчинил на Божията заповед да тръгне в неизвестна посока, после охотно принесъл в жертва своя единствен син (стихове 8-10, 17); с вяра Мойсей извел израилтянските деца от Египет (стихове 23-29); с вяра Раав приела израилтянските съгледвачи и спасила своя живот (стих 31). Споменати са много повече герои на вярата, „които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затуляха устата на лъвове, угасваха силата на огъня, избягваха острото на ножа, оздравяха от болести, ставаха силни във война, обръщаха в бяг чужди войски" (стихове 33-34). Ясно чрез действие е демонстрирано съществуването на вярата.

Вярата е крайъгълният камък на християнството. Без демонстриране на вяра и доверие в Бога у нас няма място с Него. Вярваме в Божието съществуване чрез вяра. Повечето хора имат бегла, разпокъсана представа кой е Бог, но нямат почитанието, което е необходимо за Неговото издигнато положение в техния живот. Тези хора нямат нужната истинска вяра, за да имат вечно взаимоотношение с Бог, който ги обича. Вярата може да не ни достига понякога, но тъй като е Божи дар, даден на децата Му, Той дава времена на изпитания и проверка, за да докаже, че нашата вяра е истинска и да я изостри и укрепи. Ето защо Яков ни казва да я считаме за „голяма радост", защото проверката на нашата вяра има за резултат постоянство и ни прави зрели като ни дава доказателството, че нашата вяра е истинска (Яков 1:2-4).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за вярата?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries