settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за образованието?

Отговор


Книга Притчи е изпълнена с напътствия на Соломон към неговите синове. Призивът към сина е да се учи от тези напътствия, а резултатът от приложението на наученото знание се нарича мъдрост. Писанието казва много за процеса на образование, а то започва с родителя и детето. Заповедта към родителите е да възпитават децата си в Бог (Ефесяни 6:4), а гръцката дума paideia („възпитание") носи във себе си представата за обучение, образование, напътствие и дисциплина. Като научават за Бог, децата получават възможността мъдро да почитат родителите си, а основата на тази почит е продължаващият процес на образование и приложението на наученото. Соломон ни казва, че основата на всяко истинско познание е страхът от Господ (Притчи 1:7). Думата „страх" тук не носи идеята за ужас, а по-скоро това е благоговение и почит към светостта и величието на Бог и нежелание да Го разочароваме или да не Му се подчиним. Исус е казал, че когато познаем истината, истината ще ни направи свободни (Йоан 8:32). Свободата от страха идва от образоването ни в Истината.

В Римляни апостол Павел използва думата „познавам" или „познание" единадесет пъти. Какво трябва да познаваме? Трябва да се образоваме в Божието Слово, тъй като когато придобием духовно познание, тогава можем да приложим това познание в живота си практически като предаваме себе си на Него и използваме благочестивото познание да служим на Господ в дух и истина (Римляни 6:11-13). Старата поговорка е: „Не можем да използваме това, което не знаем". Този принцип важи двойно, когато става дума за библейското образование. Как да се образоваме в библейски смисъл? Четем, изучаваме, запаметяваме и размишляваме върху Божието Слово!

Апостол Павел съветва Тимотей, че трябва да „се старае да се представи одобрен пред Бога работник" (2 Тимотей 2:15). Гръцката дума, преведена „старая се" означава да бъдеш усърден, да направиш усилие или да прибързаш да се съсредоточиш. Следователно, за да се научим или да се образоваме, апостол Павел ни казва се съсредоточим да изучаваме с усърдие Божието Слово. Причината също се намира в Павловото второ писмо до Тимотей. „Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършенно приготвен за всяко добро дело." (2 Тимотей 3:16-17). Идеята тук е, че Божието Слово ни усъвършенства или ни прави зрели и ни помага да бъдем образовани, верни служители.

Библейското образование подготвя новородените вярващи така, че Бог да може да осъществи в тях това дело, което е предопределил (Ефесяни 2:10). Библейското образование ни преобразява като обновява умовете ни (Римляни 12:2) и чрез продължаващия процес на прилагане на познанието с ума на Христос, „Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление" (1 Коринтяни 1:30).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за образованието?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries