settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да преодолея болката от предателството?

Отговор


Предателството е грубо нарушение на доверие и може да бъде една от най-опустошителните форми на болка, причинена на човешко същество. Страданието от предателството често се усилва от чувството за уязвимост и излагане. За мнозина болката от предателството е по-лоша от физическото насилие, измамата или предразсъдъците. Предателството разрушава основата на доверието.

На Давид не му e непознато предателството: „Понеже не беше неприятел, който ме укори, - Това бих претърпял, - Нито беше оня, що ме мразеше, който се подигна против мене, - Тогава бих се скрил от него; Но ти, човек равен на мене, Другар мой, и мой близък приятел. Заедно се разговаряхме сладко, С множеството ходехме в Божия дом.“ (Псалм 55:12-14). Колкото по-близко е взаимоотношението, толкова по-голяма е болката от предателството.

Исус познаваше болката от предателството от първа ръка. Най-лошото, най-коварното предателство на всички времена беше предателството на Юда срещу Исус за тридесет сребърника (Матей 26:15). „Да! самият ми близък приятел, комуто имах доверие, Който ядеше хляба ми, дигна своята пета против мене.“ (Псалм 41:9; срв. Йоан 13:18). Но Исус не стана отмъстителен, огорчен или ядосан. Точно обратното. След като получи целувката на предателя, Исус се обърна към Юда с „приятелю“ (Матей 26:50).

Въпреки болката, има начин да преодолеем предателството. Силата идва директно от Бог и това е силата на прошката.

След като Дейвид оплаква разбитото доверие в Псалм 55, той намеква за това как да преодолее болката. Той казва: „Но аз към Бога ще извикам; И Господ ще ме избави. Вечер и заран и на пладне ще се оплаквам и ще стена; И Той ще чуе гласа ми.” (Псалм 55:16-17).

Първият начин е да извикаме към Бога. Въпреки че може да искаме да ударим предателя, трябва да отнесем каузата си към Господ. „Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив благославяйте; понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословение.“ (1 Петрово 3:9).

Друг начин към преодоляването на болката от предателството е да си спомним примера на Исус. Нашата грешна природа ни подтиква да „отвръщаме на злото със зло“, но Исус ни учи на друго: „А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но, ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. . . . и молете се за тия, които ви гонят” (Матей 5:39, 44). Когато Исус „беше малтретиран, Той не отвърна на хули“ (1 Петрово 2:23). Ние трябва да се съобразяваме с Неговия пример, като не отплащаме на тормоза с тормоз, включително злоупотреба с предателство. Вярващите трябва да правят добро дори на онези, които им вредят. [Моля, имай предвид, че това не означава, че не трябва да се търси подходящо наказателно правосъдие в случаи на злоупотреба, бизнес нарушения и т.н. Търсенето на такава справедливост обаче не трябва да бъде мотивирано от желание за отмъщение.]

Друго добро средство за преодоляване на горчивината от предателството е дадената ни от Бог способност да простим на предателя. Думата прошка включва думата давам (от англ. for-give – бел.пр). Когато изберем да простим на някого, ние всъщност даваме на този човек подарък – свободата от лично отмъщение. Но също така си правите подарък – „живот без злоба“. Размяната на нашата горчивина и гняв за любовта на Бог е чудесен, животворящ обмен.

Исус учи, че „да обичаме ближния като себе си“ трябва да бъде проактивен: „Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят“ (Матей 5:44). Без съмнение е изключително трудно да простим на човек, който е предал доверието ни. Това е възможно само с Бог (виж Лука 18:27).

Тези, които са изпитали Божията любов, разбират какво означава да бъдеш обичан безусловно и незаслужено. Само с помощта на Божия Дух можем да обичаме и да се молим за онези, които искат да ни навредят (Римляни 12:14-21).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да преодолея болката от предателството?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries