settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да стана християнин?

Отговор


Първата стъпка от процеса, в който ставаш християнин, е да разбереш какво означава думата „християнин”. Терминът „християнин” е употребен за пръв път в град Антиохия през първи век от Хр. (виж Деяния на апостолите 11:26). Възможно е в началото думата „християнин” да е била използвана като обида. Думата по същество означава „малък Христос”. През вековете, обаче, вярващите в Христос приемат термина „християнин” и го използват, за да се идентифицират като последователи на Исус Христос. Едно просто определение на християнин е човек, който следва Исус Христос.

Защо трябва да стана християнин?

Исус Христос обяви, че Той не дойде, за „да Му служат, но да служи и да даде живота Си откуп за мнозина” (Марк 10:45). Така възниква възпросът – защо е трябвало да бъдем откупени? Смисълът на понятието „откуп” е плащане, което трябва да бъде направено за освобождаването на човек. То се използва най-често в случаи на отвличане, когато някой е похитен и е държан пленник, докато не бъде платен откуп за неговото освобождаване.

Исус плати нашия откуп, за да ни освободи от робство! Чие робство? Робството на греха и неговите последствия – физическа смърт последвана от вечно отделяне от Бога. Защо Исус трябваше да плати този откуп? Понеже всички ние сме покварени от греха (Римл. 3:23) и заслужаваме да бъдем осъдени от Бога затова (Римляни 6:23). Как Исус плати нашия откуп? Като умря на кръста, за да заплати наказанието за нашите грехове (1 Коринтяни 15:3; 2 Коринтяни 5:21). По какъв начин смъртта на Исус е достатъчно заплащане за всички наши грехове? Исус беше Бог в човешка форма, Бог дошъл на земята, за да стане един от нас, за да може да се идентифицира с нас и да умре за нашите грехове (Йоан 1:1, 14). Понеже Исус е Бог, смъртта Му има безкрайна стойност, достатъчна да плати за греховете на целия свят (1 Йоан 2:2). Възкресението на Исус след Неговата смърт показа, че Неговата смърт беше достатъчната жертва, че Той наистина победи греха и смъртта.

Как мога да стана християнин?

Това е най-добрата част от посланието. Заради Своята любов към нас, Бог изключително опрости начина, по който ние ставаме християни. Всичко, което трябва да направите, е да приемете Исус за ваш Спасител, напълно да приемете Неговата смърт като достатъчна жертва за вашите грехове (Йоан 3:16), и изцяло да уповавате само на Него като на ваш Спасител (Йоан 14:6; Деян. 4:12). Да станеш християнин не е свързано с ритуали, ходене на църква, или вършене на определени неща, докато се въздържаш от други. Да станеш християнин означава да имаш лични взаимоотношения с Исус Христос. Личните взаимоотношения с Исус Христос, чрез вяра, са това, което прави един човек християнин.

Готов ли си да станеш християнин?

Ако си готов да станеш християнин чрез приемането на Исус Христос за твой Спасител, всичко, което трябва да направиш, е да вярваш. Разбираш ли и вярваш ли, че си съгрешил и заслужаваш да бъдеш осъден от Бога? Разбираш ли и вярваш ли, че Исус понесе твоето наказание върху Себе си, като умря вместо теб? Разбираш ли и вярваш ли, че Неговата смърт беше достатъчната жертва, която да плати за всичките ти грехове? Ако твоят отговор на тези три въпроса е „да”, тогава просто уповавай на Исус като на твой Спасител. Приеми Го чрез вяра, като истински уповаваш само на Него. Това е всичко, което ти е необходимо, за да станеш християнин!

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да стана християнин?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries